Commissariaat Paramaribo-Noordoost vraagt begrip voor opschoningswerkzaamheden lozingen

Diverse lozingen in het bestuursgebied Paramaribo-Noordoost worden opgeschoond.

Gedurende de werkzaamheden kunnen er zich wat tijdelijke verkeersopstoppingen voordoen, echter is zulks slechts voor korte duur gedurende de verplaatsing van de machines.

De werkzaamheden zijn in december vorig jaar gestart en worden in eigen beheer door het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) uitgevoerd. Momenteel wordt de Sluiskreek opgehaald.

De Sluiskreek sluit aan tot de Anton Drachtenweg, is 3300 meter lang en ongeveer 20 meter breed. De Sluiskreek is een belangrijke ader voor de ontwatering van Paramaribo- Noord.

De werkzaamheden zijn op donderdag 14 februari gestart en zullen volgens planning binnen 12 werkdagen afgerond zijn.

De lozingen langs de Bazaltstraat en de Picassostraat zullen volgens planning binnen enkele dagen opgeschoond worden.

De lozingen langs de Rubenstraat, de Pommerakstraat, de Nachtegaal- en de Leonardo Da Vincistraat zijn intussen opgehaald.

De controle op de werkzaamheden wordt door de afdeling Ontwateringswerken van het ministerie uitgevoerd.

Overige berichten