Commissariaat Paramaribo-Noordoost onderneemt juridische stappen tegen medium na bericht over benzinebonnen

GFC NIEUWSREDACTIE- Het nieuwsmedium Suriname Herald heeft via haar website een bericht doen uitgaan waar er gesuggereerd wordt op malversaties in het financieel huishouden van het Commissariaat Paramaribo-Noordoost, alsook de benzinebonnen.

“Niets is minder waar,” zegt districtscommissaris Ricardo Bhola die aanhaalt dat er integendeel zware bezuinigingen zijn doorgevoerd.

Er heeft een algehele doorlichting plaatsgevonden op de afdeling Districts Financiën en Planning (DFP) op het Districtscommissariaat. Het inschakelen van de CLAD voor verdere onderzoek van eerdere misstanden wordt op touw gezet. Personen die zich in het verleden hieraan schuldig hebben gemaakt zullen verder onderzocht worden.

Districtscommissaris Bhola stelt dat uitsluitend dienstvoertuigen worden voorzien van benzine uit middelen van de staat. De administratie daarvan wordt stipt na gehouden door de afdeling DF&P. Alle andere beweringen zijn ver van de waarheid en kunnen niet gestaafd worden.

Het nieuwsmedium Suriname Herald is ondanks een reactie van de burgervader overgegaan tot het publiceren van ongeverifieerde informatie uit zogeheten “anonieme bronnen.” Het bericht van Suriname Herald kan daarom getypeerd worden als stemmingmakerij.

Tegen het medium zullen er juridische stappen ondernomen worden vanuit het Commissariaat. Eveneens zullen personen die zich schuldig maken aan het verspreiden van valse en suggestieve informatie, onderhevig gesteld worden aan de geldende arbeidsregels volgens wet en recht.

Tenslotte betreurt de burgervader ten zeerste de negativiteit en roept op tot eenheid en samenwerking met als gedeelde doel; de ontwikkeling van ons geliefd Suriname.