Commissariaat Para rolmodel met vervroegd pensioen

Vrijdag was de laatste werkdag van Bill van der Clous van het Commissariaat van Para, die ingaande zaterdag 16 februari met verlof gaat aansluitend op zijn vervroegde pensionering.

Van der Clous is in April 1984 in dienst getreden van de overheid en heeft 35 jaren trouwe dienst verricht.

Eerst was van der Clous in militaire dienst van 2 januari 1980 tot 30 juni 1981, als Tirailleur, opgeleid tot Brenschutter.

Op 1 april 1984 werd hij in dienst genomen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, directoraat districtsbestuur, thans ministerie van Regionale Ontwikkeling. Vanaf 1990 werd hij te werk gesteld als chauffeur op het commissariaat van Para.

Het personeel van commissariaat Para ervaart deze medewerker als en voorbeeldambtenaar, die keurig op tijd verschijnt aan het werk, altijd functioneel, hulpvaardig is en goed gedisciplineerd gedrag vertoont.

Per 1 mei 2019 wordt hem eervol ontslag verleend uit Staatsdienst, wegens het bereiken van 35 dienstjaren. Op 11 oktober viert van der Clous zijn 58ste jaardag.

Overige berichten