fbpx

Commewijne bijt de spits af van World Without Waste programma

GFC NIEUWS- Met de launch van het World Without Waste Recycling Center Commewijne heeft Fernandes Bottling Company vanmorgen het officiële startsein gegeven voor het duurzaam verwerken van plastic afval, waaronder PET-flessen.
Het district Commewijne beet de spits af van het project, dat landelijk zal worden uitgevoerd.
Minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu en directeur Bryan Renten van de Fernandes Bottling Company namen officieel het eerste recycling center te Meerzorg, nabij de rotonde bij kantoren van de SWM en RGD, in gebruik.
Het is de bedoeling dat burgers hun plastic verpakkingen deponeren bij het Fernandes recycling center. Renten stelde dat elke fabrikant, die plastic verpakking het land binnen brengt, ook een kleine bijdrage zou moeten leveren aan het duurzaam verwerken van plastic afval. Hiermee kunnen campagnes worden opgezet om de gemeenschap bewust te maken van het belang van een goede verwerking van dit afval en de relatie tot een schoon milieu en een gezonde leefomgeving. Hij feliciteerde de Commewijners en riep hen op om massaal hun plastic afval af te geven bij het recycling center.
Minister Tjong-Ahin merkte op dat de overheid er nog niet in is geslaagd een structurele oplossing te vinden voor het afvalprobleem. Nog te vaak ontdoet men zich op onverantwoorde wijze van afval, zoals het dumpen op leegstaande percelen, langs de openbare weg en in trenzen. Vooral PET-flessen en ander plastic verpakkingsmateriaal vervuilen het milieu, waardoor rioleringen verstopt raken, met al gevolg wateroverlast bij grote regenbuien, maar ook de bedreiging van dieren in kanalen, rivieren en in de zee.
Fernandes Bottling Company beoogt met het World Without Waste project, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met Stg Support Recycling Suriname (SureSur) om zo min mogelijk afval in het milieu te laten terechtkomen. Minister Tjong-Ahin gaf te kennen dit initiatief van Fernandes Bottling Company volledig te ondersteunen. Hij heeft andere particuliere bedrijven en ngo’s gevraagd om dit voorbeeld op te volgen. “In een vervuilde omgeving, waar mensen en dieren ziek worden, is de schoonheid van uw bedrijf van geen enkele waarde. Laten wij samen dit land tot de kampioen maken van milieubehoud. Onze nakomelingen zullen ons dankbaar zijn,” zei de bewindsman.
Alle betrokkenen hebben het belang van een duurzame oplossing voor de problematiek van plastic afval benadrukt. Met het World Without Waste project geeft Fernandes Bottling Company een aanzet hiertoe. Wie vanaf vandaag plastic afval brengt naar het Recycling Center te Meerzorg, zal merken dat het afval ter plekke al gescheiden wordt.
Suresur-vertegenwoordiger Glenn Ramdjan zei dat er nog meer locaties nodig zijn waar recycling centers kunnen worden geplaatst. Hij hoopt dat ondernemers en districtscommissariaten de komende tijd veel meer medewerking zullen verlenen om dit project landelijk tot een succes te maken.

BEKIJK OOK
Rapper Joey AK ontkent betrokkenheid bij schietpartij in Suriname