Comitѐ Slachtoffers Politiek Geweld pleit voor nationale conferentie voor dialoog en verzoening

Op 6 december wordt er een nationale conferentie, die onderdeel is van het pad van dialoog en verzoening, gehouden. Het Comité Slachtoffers Politiek Geweld onder leiding van Humphrey Jeroe ziet in rechtszaken geen heil om voor een oplossing te zorgen.

Tijdens een persconferentie deelde het Comité haar plannen met de samenleving ten aanzien van het traject naar nationale verzoening en dialoog. Jeroe zei dat los van de conferentie er ook een verzoeningspad gemaakt zal worden vanaf het monument van politieke slachtoffers en geweld naar Fort Zeelandia.

Op de dag van Nationale Rouw is het pad van verzoening reeds bewandeld vanaf het Fort Zeelnandia naar het monument. Op 8 december zal het pad weer bewandeld worden in de tegenovergestelde richting.

Het Comité wil ook informatiefolders uitgeven voor het onderwijs en toerisme om bekendheid te geven aan de activiteiten van de organisatie. Voorzitter Jeroe stelt dat politiek geweld geleid heeft tot verdeeldheid van de samenleving. Dialoog en verzoening blijven het meest werkbaar als modellen om trauma’s te verwerken.

“Bij de nationale conferentie staan de slachtoffers en daders centraal. Geen politici en beleidsmakers”, aldus Jeroe. Behalve verzoening heeft de conferentie verder als doel het uitstippelen van een route voor de komende jaren. Daarnaast wordt er een platform voor excuses gecreëerd voor een vertegenwoordiger van de staat namens alle regeringen.

Alle belangrijke actoren en geïnteresseerden zullen worden uitgenodigd voor deze conferentie. Tijdens de conferentie zullen allerlei onderwerpen zoals onderwijs, vrouwen, waarheidsvinding en trauma in werkgroepen besproken en gepresenteerd worden.

Sandew Hira ging in op de gesprekken die het Comité Slachtoffers Politiek Geweld gevoerd heeft met de Secretaris Generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten(OAS), Louis Almagro Lemes. Er is gesteld dat het Comité niet gelooft in het rechtsproces omdat het gepolitiseerd is.

Hira acht het van belang, dat het wetsontwerp “Erkenning Slachtoffers Politiek Geweld” door DNA goedgekeurd wordt. Aan OAS is steun gevraagd voor het organiseren van de nationale conferentie en voor het proces van nationale verzoening en dialoog.

Ook heeft het Comité Slachtoffers Politiek Geweld aan de OAS gevraagd om in contact gebracht te worden met andere organisaties in de regio die zich bezighouden met politiek geweld en verzoening.(GFC)

Overige berichten