fbpx
Colporteurs getraind in veldwerkzaamheden

GFC NIEUWS- Twee trainers vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn sinds vrijdag gestart met instructiebijeenkomsten voor colporteurs die vanaf eind april de oproepingskaarten moeten bezorgen.

De colporteurs moeten er zorg voor dragen dat de oproepingskaarten zoveel als mogelijk aan de kiezer wordt afgegeven. De aftrap van de colporteurstraining werd gegeven in Saramacca met 14 april met in acht neming van de covid-19 veiligheidsvoorschriften. De districten Nickerie, Coronie en Saramacca zijn afgerond en zondag waren de colporteurs van het district Sipaliwini aan de beurt, zegt trainer Shalinie Khedoe.

Aan de trainees is meegegeven dat het belangrijk is dat de burger een identiteit of ander legitimatiebewijs zoals een geldig rijbewijs of paspoort overlegt om de oproepingskaart in ontvangst te kunnen nemen. Vermeldenswaard is dat thans drie verschillende types van ID- kaarten in omloop zijn. Dat zijn dan de oude ID- kaarten, die staan bekend als de laminaat ID- kaarten, de pvc – en de e- ID kaarten. Khedoe geeft aan dat elk van deze drie types kaarten, bij de bestellen van de oproepingskaarten, overlegd kunnen worden door de burger.

Een ander belangrijk aspect waarop er gelet moet worden, is dat wanneer de burger een legitimatiebewijs overlegt, de colporteur zich ervan moet overtuigen dat het om de juiste persoon gaat. “En als dat het geval is dan moet de oproepingskaart afgegeven worden aan de burger”, zegt Khedoe. Bij het bestellen van de oproepingskaarten mag een huisgenoot maximaal tien oproepingskaarten ontvangen met overleg van de legitimatiebewijzen van de overige huisgenoten.

Het colportageteam bestaat uit een distributieteam onderverdeeld in een hoofd controleur, controleur, de colporteur en twee getuigen. De colporteur en twee getuigen trekken het veld in om huis aan huis de oproepingskaarten te bezorgen. De hoofdcontroleur en controleur zetten het werk uit en controleren op gezette momenten als de oproepingskaarten conform de bestellerslijst zijn uitgereikt of niet.

Bij de distributie wordt beoogd om reeds bij de eerste ronde alle burgers te bereiken. Maar rekening houdend dat niet alle oproepingskaarten bij de eerste ronde besteld kunnen worden, zijn de colportage werkzaamheden verdeeld in drie rondes. “Soms heb je districten die reeds bij de eerste, maximaal bij de tweede colportage ronde al hebben kunnen distribueren. Indien blijkt dat in een district een derde ronde noodzakelijk is, dan zal dat ook gebeuren. Het aantal rondes van distributie van de oproepingskaarten wordt bepaald door de desbetreffende districtscommissaris in samenspraak met het Algemeen Secretariaat Verkiezingen.

Khedoe doet een dringend oproep naar de colporteurs om zoveel als mogelijk de veiligheidsvoorschriften vanuit de organisatie in acht te nemen en de nodige afstand te bewaren bij het colporteren van de oproepingskaarten.

Meer nieuws

DOE en A20 gaan samenwerken

GFC NIEUWS- Met het oog op de stabiele ontwikkeling van Suriname, tekenen op 27 november de politieke partijen Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) en…

Nickerie drie agronomen rijker

GFC NIEUWS- Sanchit Chandenie, Gangapersad Roshnie en Jaggessar Chandriekapersad zijn de eerste drie studenten die, zijn afgestudeerd van het programma Agronomie aan het Polytechnic College…

‘Suriname surprise op Curaçao’

GFC NIEUWS- Roberto Tjon A Meeuw, Surinaams kunstenaar en surfliefhebber op Curaçao, spat heldere kleuren verf over tientallen tegeltjes.

Nieuwe RvC bij BGVS

GFC NIEUWS- Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft een nieuwe raad van commissarissen (RvC).

“Suriname staat er als land”

GFC NIEUWS- “Sommigen zeggen dat ons land 45 jaar heeft verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Ik zie dat anders. Ik zie een land dat…

5 nieuwe coronagevallen genoteerd

GFC NIEUWS- 5 personen zijn besmet geraakt met het coronavirus. Deze gevallen deden zich voor in Paramaribo (2), Wanica (2) en Para (1)

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.

Geslaagde Independence Day Run 2020

GFC NIEUWS- Nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat de Srefidensi Marathon dit jaar geen voortgang zou vinden heeft een aantal hardlopers het…