fbpx

College Beheer Bureau Staatsschuld heeft nieuw bestuur

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft een nieuw bestuur benoemd voor het College van Beheer bij het Bureau voor de Staatsschuld.
In het nieuwe bestuur neemt de directeur van Financiën, Jan Tawjoeram, in de hoedanigheid van voorzitter zitting. Verder nemen Inderjiet Rambharse en Krishnawatie Moti in de hoedanigheid van lid zitting. Het bestuur is op 20 oktober benoemd voor een periode van drie jaar.
De president heeft bij de benoeming gewezen op het belang van het college. Daarnaast heeft het staatshoofd zijn misnoegen geuit over verschillende misstanden, alsook gebrekkige rapportages vanuit het college in de afgelopen drie jaar.
De nieuwbakken voorzitter Tawjoeram heeft er geloof in dat het nieuwe college met optimale doelmatigheid en efficiëntie te werk zal gaan. Hij zegt dat zijn team zo spoedig mogelijk bij elkaar zal komen om een evaluatie te maken van de huidige stand van zaken.
Het College van Beheer ziet toe op het beheer en de taakuitoefening van het Bureau. Het College is bevoegd al die inlichtingen te vragen die het voor de uitoefening van zijn toezicht nodig acht.

BEKIJK OOK
President Santokhi: Het is een eer om als land leiding te geven aan regionaal beleid