COL wenst zich tot president Bouterse na dreigbrief minister OWT&C

Hugo Blanker, voorzitter van de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL), zal aan president Desi Bouterse vragen om te interveniëren in het dispuut dat is ontstaan tussen de Algemene Bond van Personeel Milieubeheer (ABPM) en de minister van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C), Patrick Pengel.

Leden aangesloten bij de bond voeren actie en heeft de minister in een brief gedreigd met ‘no work, no pay’. Blanker is niet te spreken hierover.

Hieronder zijn reactie op de brief van de minister:

“Feitelijk zou het verbazingwekkend moeten zijn dat u nu al bestuur en leden van in dit geval de ABPM probeert te intimideren. In tegenstelling tot de verklaringen van onder andere de President van de Republiek wekt u de indruk tekortkomingen van uw ministerie met rancune dreigementen te versluieren.

Nergens in uw recente brieven haalt u immers aan de communicatie blokkade die u in onder andere in deze case heeft meegebracht jegens de medewerkers van Milieubeheer/Openbaar Groen.

De grondslag van kledinggeld voor toekenning van kledinggeld voor de medewerkers van Milieubeheer is geënt op een overeenkomst/afspraak die de ABPM met de werkgever heeft en intussen daarnaast een verworven recht is voor de medewerkers.

Onder andere verwijst u naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Milieubeheer was in elk geval vanaf jaren ‘80 jarenlang als volwaardig toen het gezaghebbend Directoraat ondergebracht werd bij in elk geval Onderwijs, Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken. Sedert 2010 is dit directoraat met een “gemitigeerde” naamgeving ondergebracht bij Openbare Werken.

Aanvankelijk leek dit directoraat een extra booth te krijgen. Helaas al gauw evenwel werd de “mitigatie” voortgezet, in tegenstelling tot de inzet van de medewerkers.

Deze bejegening is totaal onterecht en niet verdiend. Hierover moge mede getuigen het functioneren van de medewerkers op hoogtijmomenten, waarvoor zelf lof vanuit de President van de Republiek feitelijk meer regel is.

Hoewel de door u aangewezen functionaris, uw heer Helstone voor ons niet de formele gesprekspartner is en u de directeur van Milieubeheer OG niet voorzien heeft van mandaat om hierover effectief met ons te communiceren, hebben wij ons naar nu blijkt tevergeefs wekenlang op dit niveau beziggehouden over informatie over de procesgang.

Aan de andere kant valt het al direct op de divergentie waarmee u met de roede dreigt jegens de harde medewerkers.

Met in acht neming van al het voorgaande en onze brief van 12-01-2019 hebben reikhalzend uitgekeken naar uw schriftelijke reactie. Immers voor deze dag was ook de deadline vastgesteld in onze brief van 07-01-2019 verstreken, zonder dat wij enige reactie van u hadden ontvangen.

Alles wijst er nadrukkelijk op dat u het bestuur van de ABPM/COL heeft uitgelokt tot het voeren van actie, zodat u uw veronderstelde macht over de arbeiders zou kunnen botvieren.

U bevestigt ongevraagd zelf in uw brief dat u vanaf uw aantrede door uw mensen zou zijn geïnformeerd over een case kleding geld. Overigens laat u na aan te geven dat de ABPMK/COL behoud en verruiming van deze bestaande voorziening al geruime tijd bij u heeft aangekaart.

Intussen kunnen wij u met betrekking tot de strijdmethode aangeven dat het parool is omgebogen tot een afwisselende: nu bijvoorbeeld in sitdown tot 11.00 uur aansluitend op een mobiliteit model op een afgesproken locatie.

Aangaande uw intimiderende brief delen wij u mee dat wij deze zullen voorleggen aan de president van de Republiek Suriname tot wie wij ons verder zullen wenden voor een aanvaardbare afwikkeling”.(GFC)

Overige berichten