COL: overheid moer meer bijdragen in Ambtenaren Pensioenfonds

GFC NIEUWS- Het hoofdbestuur van de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) dringt erop aan dat de overheid 5 % meer gaat bijdragen in het Ambtenaren Pensioenfonds.
Thans is de bijdrage van de ambtenaar 10% tegenover 5 % van de overheid. Tegelijkertijd moet het Pensioenfonds zowel naar de actief-dienende als voor de gepensioneerden op effectieve wijze bijdragen aan de bestaanszekerheid.
Tijdens een bespreking deze week tussen president Desi Bouterse en de totale vakbeweging om over de algemene politieke en economische situatie te praten, heeft COL-voorzitter Hugo Blanker weer aandacht gevraagd voor deze zaak.
Blanker haalde aan dat de heersende situatie ook de achterban direct raakt. “Wij moeten voorkomen dat wij weer in een onafwendbare inflatiespiraal terechtkomen. Dat zou weer in het nadeel van de loontrekkers zijn.”
Terwijl de regering oplossingen zoekt voor de heersende crisis moeten alvast zaken die de actief-dienende en gepensioneerden direct raken worden aangepakt, meent Blanker.
Zo kampen gepensioneerden nog steeds met niet volledig uitbetaalde pensioen met terugwerkende kracht.
Wanneer de overheid de pensioenproblematiek effectief aanpakt, kunnen excessen voorkomen worden, stelt Blanker.
De vakorganisatie benadrukt dat de eis tot gelijke storting door en optimalisering van het Pensioenfonds een eis is van decennialang. Er moet nu een merkbare positieve draai aan gegeven worden.
Herschikking belastingschijven en verruiming SZF-pakket
Evenals de andere vakorganisaties pleit ook de COL voor herschikking van de belastingschijven, in het bijzonder ten behoeve van de laagverdieners.
Voorts wordt aangedrongen op verruiming en verbetering van het SZF-pakket van medische voorzieningen. Daarbij wordt rekening gehouden met aanpassing van de eigen bijdrage.
Strijd tegen Fiso
Voor wat betreft de hantering van Fiso als bezoldigingssysteem stelt de COL dat deze in het nadeel werkt van de ambtenarij. “Opmerkelijk is dat ineens een eder tegen Fiso is. De enige organisatie die tegen Fiso in het geweer is gekomen in 2009 is de COL geweest, met de Douanebond in de lead.”