COL kan zich terugvinden in eis CLO

GFC NIEUWSREDACTIE- De Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) kan zich terugvinden in het principe van de eis van de Centrale van Landsdienaren (CLO) tot uitbetaling van de twk aan landsdienaren.

Voor wat de substantiële materiële versterking van de landsdienaren betreft, heeft de COL daarnaast haar “0-optie” gepresenteerd. Daarbij gaat het er om dat er nog geen additionele algemene loonsverhoging wordt verstrekt aan de landsdienaren en de met hen gelijkgestelden.

Voor wat betreft verbetering van de medische voorzieningen stellen de vakcentrales voor de premiestortingen aan te passen.

Fifty – Fifty 10% – 10 %

De 0-optie houdt in dat de storting in het Ambtenaren Pensioenfonds wordt gebracht naar 20%. Ook streeft de COL ernaar dat de regering haar schuld aan het fonds begint in te lopen.

Op dit moment betalen de werknemers automatisch 10%, terwijl overheid gebonden is aan 5 % ( dus 15 %). De landsdienarenvakbeweging eist dat de werkgever ook 10% moet storten. Vooralsnog wordt een algemene looneis aangehouden.

Het Pensioenfonds moet vooral ook gaan functioneren als een gespecialiseerde beleggingsinstituut ten behoeve van landsdienaren en gepensioneerden. Hiertoe moet de overheid ok de achterstallige stortingen in het fonds storten.

Landsdienaren moeten nu minder afhankelijk zijn van de reguliere banken en geldschieters. Bij de opzet moet ook gebruik gemaakt worden van internationale en nationale gelijkgerichte instanties.

Onze pensioengelden mogen niet langer straffeloos als aalmoezen beheerst worden. Alle actieve en gepensioneerde landsdienaren moeten zich verzetten tegen pogingen om hen als paria te behandelen.

col: “Wij moeten bereid zijn om nu te strijden voor de daadwerkelijke en effectieve operationalisering van het Ambtenaren Pensioenfonds tot volwaardige, solvabele financiële instelling. Daarbij moet erop worden gerekend dat de power stucture niet onze bondgenoot zal zijn, ….integendeel.”

Met de 0-optie kan volgens COL voorkomen worden dat de ambtenarenbonden vakbeweging excessieve looneisen moeten stellen. De vicieuze cirkel bevordert dat inflatiespiraal en moet doorbroken worden. Wij hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.

SZF – verbetering

Ook de medische voorzieningen voor actieve en gepensioneerde landsdienaren moeten geëvalueerd worden.

Het SZF functioneert met haar voorzieningen op een goed niveau. Daarom wordt verwacht dat de medische voorzieningen van het SZF ook voor haar werknemers gelden.

In het algemeen moet gestreefd worden naar verbetering en verruiming van de medische voorzieningen.

Er wordt rekening gehouden dat de landsdienaren gemotiveerd zullen worden voor aanpassing van de eigen bijdrage, uiteraard zal ook de overheidsbijdrage moeten worden aangepast.

Overige berichten