fbpx
COL in de bres voor medewerkers Openbaar Groen

GFC NIEUWS- In een brief aan president Chandrikapersad Santokhi vraagt de voorzitter van de Confederatie van Organisaties van landsdienaren (COL) aandacht voor de dreiging die medewerkers van het directoraat Milieubeheer – in deze Openbaar Groen – ervaren.

COL-voorzitter Hugo Blanker dat er onrust heerst op de werkvloer na een schrijven over toetsing van de rechtspositie van deze werknemers.

Hieronder de brief aan de president

Heer president,

Medewerkers van het directoraat Milieubeheer/” Openbaar Groen” worden geconfronteerd met brieven van de directie van dit directoraat, die onzekerheid brengen in hun rechtspositie.

In dit schrijven wordt gerefereerd naar een toetsing van de rechtspositie van betrokkenen, door “ de Presidentiele Commissie”.

Dit soort brieven dragen er toe bij, onzekerheid te brengen bij de werknemers, vooral omdat het gaat om burgers van onze natie, die recht hebben op een dienstbetrekking. Tevens ontstaat er grote onrust op het werkvloer.

Zolang betrokkenen voldoen aan de mogelijkheden, die de wet aangeeft, wordt van een goede overheid verwacht dat geapprecieerd wordt en dat zulks ook blijkt uit de bejegening en de waardering en uit de voortschrijdende perspectieven.

De onderhavige materie heeft alles te maken met de rechtspositie en met de arbeidszekerheid van betrokkenen en hun respectievelijke gezinnen. Vooralsnog vermogen wij niet wat de wettelijke en de menselijke grondslag van de Presidentiële Commissie in deze is.

In het geval het genoemd rapport van deze commissie niet geheim is, zien wij ook gaarne een exemplaar tegemoet.
Intussen dringen wij ook bij u aan op het bijeen roepen van het Fiso Tripartiet Overleg Orgaan om deze en andere navenante materie te bespreken en tot aanvaardbare resultaat te komen.

Gaarne zien wij uw aanvaardbare reactie binnen een week tegemoet.

Voor de goede orde wordt alvast een kopie van deze brief afgegeven aan de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Openbare Werken en de directeur van Milieubeheer/Openbaar Groen.

Meer nieuws

7 nieuwe coronagevallen erbij

GFC NIEUWS- Dinsdag testten 7 personen positief op Covid-19. Paramaribo noteert 6 nieuwe besmettingen en Wanica 1.

BOG houdt drive- thru-uitreiking

GFC NIEUWS- Ter afsluiting van de training Basis Psychosociale Vaardigheden voor COVID-19 hulpverleners heeft er een drive-thru uitreiking plaatsgevonden.

Dringende aanpak natte infrastructuur Saramacca

GFC NIEUWS- Tijdens een spoed onderhoud tussen het DNA-lid Radjendre Debie en districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij…

Geen nieuwe Covid-gevallen maandag

GFC NIEUWS- Al twee dagen op rij is niemand positief getest op Covid-19. Het voorbije etmaal zijn 23 testen uitgevoerd en testte iedereen negatief.

Achaibersing buigt zich over knelpunten BBGO

GFC NIEUWS- Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft zich samen met het bestuur van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) gebogen…

BEP brengt bezoek aan Kwinti en Pamaka Gaaman

GFC NIEUWS- Een delegatie van de politieke partij BEP onder leiding van voorzitter Ronny Asabina heeft op Onafhankelijkheidsdag een kennismakingsbezoek gebracht aan de pas beëdigde…

Succesvolle launch NPS Global Village

GFC NIEUWS- Op initiatief van afdeling Nederland van de Nationale Partij Suriname (NPS) is recent tijdens een virtuele kick-off meeting de NPS Global Village gestart.

Vergunning City Change opgeschort

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname heeft conform artikel 38 lid 2 Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 de door haar aan City Change, gevestigd aan…

China wil versterking band met Suriname

GFC NIEUWS- De ambassadeur van China, Liu Quan, heeft tijdens een bezoek aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, het belang van het…