fbpx

COL in de bres voor medewerkers Openbaar Groen

GFC NIEUWS- In een brief aan president Chandrikapersad Santokhi vraagt de voorzitter van de Confederatie van Organisaties van landsdienaren (COL) aandacht voor de dreiging die medewerkers van het directoraat Milieubeheer – in deze Openbaar Groen – ervaren.
COL-voorzitter Hugo Blanker dat er onrust heerst op de werkvloer na een schrijven over toetsing van de rechtspositie van deze werknemers.
Hieronder de brief aan de president
Heer president,
Medewerkers van het directoraat Milieubeheer/” Openbaar Groen” worden geconfronteerd met brieven van de directie van dit directoraat, die onzekerheid brengen in hun rechtspositie.
In dit schrijven wordt gerefereerd naar een toetsing van de rechtspositie van betrokkenen, door “ de Presidentiele Commissie”.
Dit soort brieven dragen er toe bij, onzekerheid te brengen bij de werknemers, vooral omdat het gaat om burgers van onze natie, die recht hebben op een dienstbetrekking. Tevens ontstaat er grote onrust op het werkvloer.
Zolang betrokkenen voldoen aan de mogelijkheden, die de wet aangeeft, wordt van een goede overheid verwacht dat geapprecieerd wordt en dat zulks ook blijkt uit de bejegening en de waardering en uit de voortschrijdende perspectieven.
De onderhavige materie heeft alles te maken met de rechtspositie en met de arbeidszekerheid van betrokkenen en hun respectievelijke gezinnen. Vooralsnog vermogen wij niet wat de wettelijke en de menselijke grondslag van de Presidentiële Commissie in deze is.
In het geval het genoemd rapport van deze commissie niet geheim is, zien wij ook gaarne een exemplaar tegemoet.
Intussen dringen wij ook bij u aan op het bijeen roepen van het Fiso Tripartiet Overleg Orgaan om deze en andere navenante materie te bespreken en tot aanvaardbare resultaat te komen.
Gaarne zien wij uw aanvaardbare reactie binnen een week tegemoet.
Voor de goede orde wordt alvast een kopie van deze brief afgegeven aan de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Openbare Werken en de directeur van Milieubeheer/Openbaar Groen.

BEKIJK OOK
Inschrijving awardwedstrijd voor kleine landbouwers van start