COL: De regering moet regeren, niet regelen

GFC NIEUWSREDACTIE- De Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) behoort niet tot de instanties/ organisaties die de inflatie verder willen opstuwen en/of voorwaarden daartoe willen aanwakkeren.
Integendeel stelt de COL dat de inflatoire werking van overheidsmaatregelen teruggedrongen moet worden. Vooralsnog heeft het COL – hoofdbestuur geen reactie ontvangen van de regering op haar motie, die haar was opgestuurd.
Sinds de aankondigingen van looneisen van 50 – 100 % zijn de consumentprijzen gestadig gestegen voor goederen en diensten. In dit verband wordt ook herinnerd aan de recente opmerking van president Santhoki – ongeveer een week geleden – als zou de koers terug zijn gebracht van SRD 20 naar 18. De consumentenprijzen evenwel zijn niet teruggegaan, integendeel.
Vooruitlopend op een gestructureerde aanpassing/ verandering van het loonwaarderingssysteem, dient de regering de koppeling te maken met het ambtenaren pensioen. Bij een goed regiem aangaande de aanpassing van de overheidsbijdrage en de daadwerkelijke stortingen kan de inflatoire werking tot een minimum beperkt blijven.
Een percentuele en /of nominale loonaanpassing voor de lagere en midden inkomensgroepen met duidelijke nivellering perceptie zorgt voor rechtvaardige loonsverhogingen en bestedingsniveau.
De Surinaamse regering heeft de mogelijkheid om op verantwoorde wijze out of the box te handelen en uit te voeren – uiteraard steeds in gemeen overleg.
Kiezen voor populaire maatregelen is kiezen voor korte termijn lijkende succes. Bovendien is zonder meer 25, 50, 100% loonverhoging of wat het percentage moge zijn, een ander bedrag naar mate de landsdienaar minder verdient.
Bij herhaling heeft de COL aangegeven dat in excessieve loon aanpassingen bij de overheid aanleiding wordt gezocht en het gemakkelijk wordt gevonden om de kosten voor levensonderhoud verder duurder te maken. Dit drukt extra op de verslechterde levensstandaard van de actieve en gepensioneerde landsdienaren met hun respectievelijke gezinnen.
In 2017/18 heeft het hoofdbestuur van de COL tijdens een bespreking met de regering Bouterse/Adhin de 0 – optie gepresenteerd. President Bouterse zo evenwel pas daags daarna in een bespreking met een andere ambtenaren overkoepeling voor dit alternatief hebben gekozen.
De prijsstijgingen die inmiddels werden door gevoerd, zijn nooit terug gedraaid.

Overige berichten