fbpx

Codex voor Suriname van belang voor garantie veilig voedsel

GFC NIEUWS- Suriname kan voor de garantie van veilig voedsel dat (ook) realiseren met de Codex Alimentarius.

Ratna Ramrattansing, Codex focal point van Suriname, heeft een presentatie over Codex Alimentarius gehouden voor minister Rabin Parmessar, directie en staf van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

De Codex Alimentarius Commission (Codex) is een internationaal forum dat normen voor voedselproducten ontwikkelt met als doel de volksgezondheid te beschermen alsook een eerlijke handelsconcurrentie in voedselproducten te bevorderen.

Suriname, is vanaf 1984, lid van de Codex Alimentarius en heeft als plicht zich te committeren aan het bovengenoemd doel.

Met het oog op het streven dat Suriname voedselproducent wordt in het Caribisch gebied, is het van belang dat ons land aan de diverse internationale voedselveiligheidsstandaarden voldoet.

In 2018 is het tweejarig regionaal project “Strenghtening the functioning of the national Codex structure in Jamaica, Guyana, Trinidad & Tabago, Saint Lucia en Suriname” verlopen.

BEKIJK OOK
Spuikleppen Afobakadam worden gefaseerd gesloten

Gedurende die periode werd de Codex Procedural Manual voor Suriname ontwikkeld. Hierin zijn de taken van de Nationaal Codex Comite (NCC) vastgelegd. De zittingsperiode is op 1 november ten einde gelopen.

Van belang is nu dat de NCC weer benoemd wordt om invulling te geven aan haar taken. Eveneens is het versterken van de samenwerkingsverbanden met alle voedselveiligheidsinstituten een noodzaak om gezamenlijk te werken aan veiligheidsvoedselsystemen.

Minister Parmessar geeft aan dat op korte termijn de NCC zal worden benoemd die dan zichtbaar zal zijn.

Het is belangrijk stakeholders te voeden met de juiste informatie en daarbij de bewustwording op gang te brengen, deze te controleren en hun feedback te gebruiken om zaken bij te stellen waar nodig.