fbpx

Code Rood: verspreiding binnen gemeenschap. Weer partiële lockdown van 20:00- 05:00 uur

GFC NIEUWS- Het Nationaal COVID-19 Management Team (NCMT) is in samenwerking met het COVID-19 respons team van het ministerie van Volksgezondheid dagelijks actief in casusonderzoek, swap afname, contacttracering en het aanscherpen van preventieve maatregelen.
Nu is er sprake van Code Rood, omdat niet bekend is waar en door wie de cases 13 en 14 besmet zijn geworden.
• Casussen zonder bron:
Van de afgelopen 3 gevallen is de bron vooralsnog onbekend voor het ministerie van Volksgezondheid. Er kan tot noch toe noch bevestigd, noch ontkracht worden dat deze casussen in het buitenland geïnfecteerd zijn geraakt.
• Advies beperken van beweging van personen. Beweeglijkheid van de gemeenschap te beperken door samenscholingen per direct terug te brengen naar 10 en een partiële lockdown van 20:00- 05:00 in te stellen tot een beter inzicht in de situatie is verkregen. De controle op de check-points vanuit de oostgrens en het district Marowijne richting de overige districten zal worden aangescherpt. Het advies is om personenverkeer naar en van het oosten stop te zetten en bestemmingsverkeer beperkt toe te laten.
• Influx van personen afkomstig uit het buitenland. Tijdens de periode van de verkiezingen is een groot aantal personen Suriname binnengekomen vanuit gebieden die niet allemaal bekend zijn bij de autoriteiten. Dit verhoogd het risico op het krijgen van een import geval dat mogelijkerwijs voor verspreiding binnen Surinaamse gemeenschappen kan zorgen indien deze niet op tijd wordt ontdekt en geïsoleerd. Observatie en identificatie van personen met griepsymptomen is de komende 14 dagen van cruciaal belang, zodat een verdacht geval op tijd kan worden afgezonderd van de samenleving.
• Versterking epidemiologische surveillance van acuut respiratoire aandoeningen. In de tussentijd zal het onderzoek worden voortgezet en zal er een epidemiologisch team afreizen naar Marowijne om een situatieanalyse te maken en een advies uit te brengen over het verdere beleid De public health specialisten en epidemiologen in het Nationaal crisisteam bestaande uit onder andere leden afkomstig van het BOG, de RGD, de MZ, AdeKUS en de VMS, zijn de hoog risico gebieden in Suriname in kaart aan het brengen.
• Dit zijn bijvoorbeeld gebieden waar er een hoog risico is dat COVID-19 in zo een gebied kan worden geïmporteerd en verspreid. In deze gebieden zal er actief worden gezocht naar personen met griepsymptomen en zullen de personen ook worden geïsoleerd en getest indien geïdentificeerd. In de laag risicogebieden zullen de lokale gemeenschappen waaronder lokale huisartsen alert moeten zijn op personen met griepsymptomen en dit zo snel als mogelijk rapporteren via 178.
Het ministerie roept de bevolking op om te allen tijde alert te blijven en de nodige preventiemaatregelen te treffen zoals contact te vermijden met mensen met griepverschijnselen, het toepassen van handhygiëne en het in acht nemen van de hoest en nies etiquette.
Heeft u griepverschijnselen? Bel 178!

BEKIJK OOK
Begin oktober gesprek tussen president Suriname en Guyana over visvergunningendispuut