fbpx
Coalitie veegt motie van oppositie van de tafel

Een motie van de oppositie om te tariefsverhogingen van de nutsvoorzieningen terug te draaien, is donderdagavond door de coalitie afgewezen. De motie werd van de tafel geveegd met 15 stemmen vóór en 26 tegen.

Hieronder de motie:

Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee, hebben de eer, krachtens art. 39 van het Reglement van Orde, de navolgende motie aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring aan te bieden.

Paramaribo, 10 september 2015
De Nationale Assemblee,

Overwegende,

• dat de regering onlangs heeft besloten een brandstofbelasting te verhogen c.q. in te voeren en de tarieven voor elektriciteit en water drastisch te verhogen;

• dat de regering deze besluiten met vergaande gevolgen voor de hele samenleving nam zonder voorafgaande dialoog met De Nationale Assemblee en de sociale partners, en de besluiten via de media werden bekendgemaakt;

• dat de oppositionele politieke partijen vertegenwoordigd in DNA de regering om informatie hebben gevraagd;

• dat de oppositionele partijen in DNA deze werkwijze van de regering hebben afgewezen en de regering opgeroepen om de genomen besluiten terug te draaien, omdat uitvoering ervan zal leiden tot een vergroting van armoede van de armen, verlies van welvaart van de middenklasse, en verslechtering van het concurrentievermogen van ondernemers, zonder vooruitzicht op verbeteringen, de indicatoren voor het vaststellen van armoede ontbreken;

• dat de besluiten en de gevolgen daarvan in strijd zijn met wat de huidige regeringspartijen in de aanloop naar de algemene verkiezingen afgelopen mei aan het volk hebben beloofd;

• dat de wijze waarop deze besluiten zijn genomen in strijd zijn met de beginselen van goed bestuur, namelijk participatie, draagvlak en zorgvuldigheid, waarbij rekening wordt gehouden met de kwetsbare groepen in de samenleving;

• dat de voorgestelde verhogingen van de tarieven van elektriciteit en water procentueel hoger zijn voor kleinverbruikers, waar de armsten voorkomen, dan voor grootverbruikers;

• dat de invoering c.q. verhoging van de brandstofbelasting in strijd is met het feit dat brandstofprijzen in de hele wereld een dalende trend vertonen;

• dat bij de uitvoering van deze maatregelen uitvoerige informatie naar de samenleving is uitgebleven en het volk hierop niet tijdig is voorbereid;

• dat de Surinaamse samenleving, die van augustus 2010 tot juni 2015 een inflatie van 35% heeft moeten verwerken, nu weer aankijkt tegen forse en schoksgewijze prijsverhogingen van water, elektriciteit en brandstof, goederen die iedereen hard nodig heeft;

• dat de samenleving niet de veroorzaker is van de slechte financiële staat van de overheid, maar nu door de regering verplicht wordt om daarvoor te betalen;

• dat abrupte en geïsoleerde verhogingen van prijzen en tarieven niet zullen leiden tot duurzame ontwikkelingen van werkgelegenheid, productie, en een leefbaar land, integendeel, zij zullen de kosten voor levensonderhoud van het volk doen stijgen en een groter deel van het volk zal onder de armoedegrens terecht komt;

• dat van de regering wordt verwacht een samenhangend pakket met structurele maatregelen met een goed balans tussen inkomsten verhogende en uitgaven vermeerderende maatregelen;

• dat uit de informatie verstrekking van de regering aan De Nationale Assemblee geen garanties zijn gegeven aan het volk en dat de extra inkomsten uit de verhoging zorgvuldig, verantwoord en doelmatig zullen worden besteed;

Besluit:

1. Af te wijzen het beleid van de regering met betrekking tot verhoging van brandstofbelasting en tarieven voor elektriciteit en water;

2. De regering op te roepen de genomen maatregelen terug te draaien; het te voeren beleid goed met sociale partners door te praten; maatregelen zorgvuldig door deskundigen te doen doorrekenen rekening houdend met het draagvermogen van de bevolking; vooraf gerichte voorlichting naar de samenleving; duidelijkheid te verschaffen over opvangmaatregelen; aan te geven hoe een dergelijke financiële crisis in de toekomst te voorkomen; landelijk een prijs controle in te voeren door de regering.

3. Het te voeren beleid te brengen op de begrotingen en voor te leggen aan DNA, zoals de Grondwet dat voorschrijft.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondergetekenden DNA leden

1. Dhr. Santokhi
2. Dhr. Gajadien
3. Dhr. Jogi
4. Dhr. Girjasing
5. Mw. Mathoera
6. Dhr. Nurmohamed
7. Dhr. Sharman
8. Dhr. Jaggernath
9. Dhr. Kalloe
10. Dhr. Somohardjo
11. Dhr. Waidoe
12. Mw. Karta-Bink
13. Mw. Pokie
14. Mw. Vorswijk
15. Dhr. Rusland
16. Mw. Etnel

Meer nieuws

Weer twee weken lockdown Kabalebo

GFC NIEUWS- Op advies van de ministeries van Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling en Sport wordt er een tweede total lockdown voor het bestuursressort Kabalebo ingesteld….

Ingezonden| Articulatie

GFC NIEUWS- Binnen enkele dagen gaan de schooldeuren wederom open. Als ouder zijn er veel vragen over het nieuwe schooljaar onder nieuwe omstandigheden. Impotent of…

JCI Nilom kiest nieuw bestuur 2021

GFC NIEUWS- De Junior Chamber International (JCI) Nilom heeft een nieuw bestuur gekozen voor het jaar 2021. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Parkeerwachter licht diverse personen op

GFC NIEUWS- De 53-jarige Delano L. is door de politie aangehouden en opgesloten voor verduistering. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Geld en documenten buitgemaakt bij SRS

GFC NIEUWS- Gewapende criminelen hebben in de nacht ingebroken bij het Stichting Radio Omroep Suriname (SRS). Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Covid-19 actieve gevallen onder de 100

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is onder de 100. Volgens de jongste update op het dashboard zijn nu 72 personen in Suriname besmet met…

Commissie buigt zich over regulering grondbeleid

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft ter regulering van het grondbeleid een commissie geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Presidentiële commissie moet Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Commissie Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

14 nieuwe Covid-gevallen, 24 genezen

GFC NIEUWS- Binnen een etmaal zijn er 14 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Twee mannen beschoten in boot

GFC NIEUWS- Twee mannen zijn vorige week beschoten toen ze in een boot stapten te Godo olo in Sipaliwini. Impotent of minder potent? Maak online…

Man mogelijk dood na hartaanval in auto

GFC NIEUWS- Een 60-jarige man werd vanmorgen dood aangetroffen in zijn voertuig. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Hoefdraad binnenkort op Interpollijst

GFC NIEUWS- Ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zal binnenkort op verzoek van de procureur-generaal (pg) van Suriname worden geplaatst op de Interpollijst. Impotent of minder…

MMC heeft nieuw bestuur

GFC NIEUWS- Het Mungra Medisch Centrum heeft een nieuw stichtingsbestuur, dat vrijdag is geïnstalleerd door de Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Impotent of minder potent?…

28 nieuwe Covid-gevallen, 18 genezen

GFC NIEUWS- Donderdag op vrijdag zijn er 28 nieuwe Covid-19-gevallen genoteerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…