fbpx
Coalitie of oppositie?

Een coalitie NDP/PALU/DOE/BEP begint zich af te tekenen, met steun van de “groep Sapoen”. Vanuit partijen die fors gewonnen hebben bij de verkiezingen, zoals VHP en met name ABOP, wordt verbaasd en soms teleurgesteld gereageerd. Het is een goed gebruik in democratische landen dat eerst met de winnende partijen wordt gesproken na een verkiezing.

Maar is het verblijf in de oppositie voor een politieke partij per se een vloek, of kan het ook een zegen zijn? De VHP heeft de afgelopen vijf jaar in de oppositie gezeten, maar wist toch zo’n 25% te groeien qua stemmenaantal. In de Nederlandse politiek zien we dat een partij als D66 altijd sterk groeit in de oppositie maar krimpt als ze in de regering zitten, omdat ze dan geassocieerd worden met impopulaire maatregelen.

In Suriname bestaat al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw de gewoonte om stemmers te paaien met overheidsbanen. Dit systeem van accommoderen en clientelisme heeft gezorgd voor een te grote, te dure en zeer inefficiënte overheid. Als Nederlander kan ik dat rustig stellen, omdat bijna alle Surinaamse partijen het ook in hun programma hebben staan, alleen heeft het tot nu toe aan de politieke wil ontbroken om er daadwerkelijk iets aan te doen.

Het lijkt er sterk op dat de financiële situatie van de Surinaamse staat nu zo nijpend is geworden, dat het mes gezet moet worden in het overheidsapparaat. Daarnaast zal de overheid inkomensverhogende maatregelen moeten treffen, zoals BTW invoeren. Uit de presentaties van de alom gerespecteerde prof. Caram blijkt dat de overheid in ieder geval de komende twee jaar fors zal moeten bezuinigen, niet alleen vanwege de situatie van overbesteding door de overheid (die volgens Caram overigens al sinds 2009 uit de pas begint te lopen, dus NF is hier mede debet aan geweest) maar ook door de relatief lage grondstoffenprijzen op de wereldmarkt. Caram voorziet dat pas na 2017 de teugels weer iets gevierd kunnen worden, omdat de grote investeringen die gepland zijn in de mijnbouw en ook bij Staatsolie dan rendement beginnen op te brengen.

Ik vermoed dat dit mede een overweging is voor de NDP om juist met kleine partijen in zee te gaan, omdat die minder noten op hun zang hebben. Overigens valt mij wel op hoe makkelijk sommige politieke partijen of politici uit het combinatieverband stappen nadat ze in die combinatie zetels verworven hebben. BEP deed dit in 2010 (verliet AC kort na de verkiezing) en lijkt het nu te herhalen binnen V7. Voor een partij die altijd hoog opgeeft van principes, roept dit wel vragen op.

De taak die de nieuwe regering te wachten staat in de komende twee jaar is zeker geen eenvoudige. In feite wordt die taak bemoeilijkt door het beleid van de afgelopen vijf jaar, omdat er mega stappen zijn genomen in het sociaal contract met de bevolking (minimumloon, nationale ziektekostenverzekering, nationale pensioenverzekering) maar het financieel-economisch beleid dat het sociaal contract moet dragen cq. bekostigen, is totaal niet van de grond gekomen. Zo bungelt Suriname op de Ease of Doing Business index nog steeds zo’n beetje op de 160e plaats (van in totaal 189 landen). Van 2014 tot 2015 zakte Suriname weer drie plaatsen. Ter vergelijking: Jamaica staat nu op de 58e plaats en steeg het afgelopen jaar maar liefst 27 plaatsen. Het kan dus wel! Ook op de corruptie index staat Suriname op een teleurstellende plaats (100e).

Wie bovenstaande goed tot zich laat doordringen realiseert zich welk een Sisyphusarbeid de nieuwe regering wacht, met name in de komende twee jaar. Met een vrijwel lege staatskas moet een sociaal contract met de bevolking nagekomen worden. Het overheidsapparaat zal gesaneerd moeten worden, terwijl de wettelijke instrumenten daarvoor ontbreken (de Personeelswet is al meer dan 50 jaar oud). De belastinginkomsten zullen verhoogd moeten worden (een impopulaire maatregel). Het kostbare Fiso salarissysteem zal geëvalueerd worden, maar de bonden voelen daar niets voor. De corruptie zal effectief bestreden moeten worden en het land zal eindelijk eens investeringsvriendelijk gemaakt moeten worden.

Ondertussen doen zich ook nog grote klimatologische uitdagingen voor en zal het structurele probleem van overstromingen in de stad en ook in het binnenland aangepakt moeten worden, om maar eens iets te noemen.

Ik vraag me in gemoede af of kleine partijen als BEP, PALU of DOE over het kader beschikken om deze doelstellingen te verwezenlijken. Het komt bovendien vreemd over dat dezelfde mensen die bij eerdere gelegenheden meedogenloos werden ontheven door de president, nu staan te trappelen om weer mee te doen in de coalitie.

Mijn inschatting is dat zonder het kader van de VHP en NPS, het bereiken van bovengenoemde doelen volstrekt onmogelijk zal blijken. En zonder steun van ABOP zal het moeilijk zijn om in het binnenland vooruitgang te brengen. Wellicht zal de president proberen een soort gedoogakkoord te sluiten met de VHP en NPS in ruil voor een aantal tweedelijns posities, waarbij deze partijen een bijdrage kunnen leveren aan het noodzakelijke veranderingsproces. Of de president nog iets wil bieden aan ABOP is de vraag, maar het ziet er op dit moment niet best uit.

Met name de gesprekken van de president met de VHP, lijken ie richting op te gaan van enige vorm van samenwerking in de tweede lijn. Dat zou echter betekenen dat het moeilijk oppositie voeren wordt voor de VHP, omdat ze dan medeverantwoordelijk worden gemaakt voor het regeringsbeleid. Een lastige politieke afweging voor de leiding van deze partij, te meer daar de president er een gewoonte van maakt partijen waarmee hij samenwerkt onderling te verdelen.

Bekijken we het puur vanuit een politiek perspectief dan is het leven in de oppositie de komende jaren waarschijnlijk makkelijker dan het leven in de coalitie, in ieder geval in de periode van nu tot eind 2017.

Jan Gajentaan

Meer nieuws

28 nieuwe Covid-gevallen, 18 genezen

GFC NIEUWS- Donderdag op vrijdag zijn er 28 nieuwe Covid-19-gevallen genoteerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…