fbpx

Coalitie en oppositie willen benoeming nieuwe minister JusPol nú

`Overwegende dat burgers dagelijks te lijden hebben onder de verruwing van de criminaliteit´, ´criminaliteitsbestrijding daarom de hoogste prioriteit heeft van deze regering´, ´er in verband daarmee door de regering diverse maatregelen zijn aangekondigd en ook de nodige middelen zijn toegezegd aan het ministerie van Justitie en Politie voor de verdere aanpak van de criminaliteit´, allemaal overwegingen die de coalitiefractie in De Nationale assemblee(DNA) heeft opgenomen in een motie voor de benoeming van een minister van Justitie en Politie(JusPol). Deze motie werd ondersteund door de oppositie.

De regering wordt opgeroepen op een zo kort mogelijk termijn een minister voor het ministerie van Justitie en Politie te benoemen, zodat overgegaan kan worden tot uitvoering van het regeringsvoornemen tot meer intensieve bestrijding van de criminaliteit.

De coalitie pleit verder voor een integraal plan ter preventie van de criminaliteit, met de nadruk op intensieve voorlichting van de samenleving en resocialisatie van gedetineerden.

Ter vergroting van het veiligheidsgevoel moeten meer zichtbare en effectieve acties worden uitgevoerd met medewerking van het Nationaal Leger.(GFC)

Overige berichten