fbpx

“Coalitie diende stukken Constitutioneel Hof tijdig in”

GFC NIEUWS- De fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) heeft op 13 december in De Nationale Assemblee (DNA) aangegeven dat zij voordrachten heeft om het Constitutioneel Hof te bemensen.

In dit kader werd besloten dat de bemensing van het Constitutioneel Hof bij de volgende huishoudelijke vergadering zou worden besproken.

De afspraak werd gemaakt dat de curriculum vitae van de kandidaten 24 uren voor aanvang conform het reglement van orde van DNA ingediend moest zijn, zegt NDP-fractieleider Amzad Abdoe. De coalitie heeft ervoor zorg gedragen dat haar stukken tijdig en conform de geldende regels en afspraken zijn ingediend.

De volgende huishoudelijke vergadering is gehouden op vrijdag 20 december 2019. Alle stukken van de voordrachten van de NDP zijn door fractieleider Abdoel op donderdag 19 december ingediend. De volksvertegenwoordiger zegt dat de stukken door de griffier, vanwege een technische omissie, pas op vrijdag 20 december 2019 zijn doorgeleid. “Hierdoor kon de bemensing vrijdag niet besproken worden en werd de huishoudelijke vergadering verdaagd naar maandag 23 december.”

BEKIJK OOK
Santokhi in vergadering met Caricom-jongeren

DNA-lid Abdoel zegt dat er vorige week vrijdag ook voordrachten vanuit de oppositie zijn gedaan. “Echter werden alleen namen van de kandidaten doorgegeven. Onderliggende stukken van die kandidaten hebben het parlement ook niet bereikt. Dit heeft gemaakt dat deze voordrachten niet bij deze huishoudelijke vergadering in behandeling zijn genomen.

“De coalitie die conform afspraken heeft gehandeld heeft wel ervoor gezorgd dat haar voordrachten zijn besproken. Het parlement heeft die voordrachten goedgekeurd op 23 december. De voordrachten zullen worden doorgeleid naar de president van de Republiek Suriname voor benoeming” aldus de volksvertegenwoordiger.

Het DNA-lid vindt het jammer dat ondanks de oppositie voldoende tijd had om haar zaken in orde te maken zij er toch niet voor heeft gezorgd dat alles correct werd ingediend.