fbpx

CLO wil aanpassing en uitvoering wensenpakket 2016

GFC NIEUWS- De Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) heeft in 2016 een wensenpakket aan de toenmalige regering aangeboden en wil dat dit wordt uitgevoerd.
Gezien huidige situatie van prijzen en lonen waarbij koers unificatie 100% blijkt te zijn, maar de prijzen in de winkels met tenminste 300% zijn gestegen, komen wij er niet onder uit deze aan te passen c.q. aan te vullen met de volgende punten, schrijft CLO-voorzitter Ronald Hooghart aan president Chandrikapersad Santokhi:
-de medische kosten welke drastisch zijn toegenomen
-het SZF voorzieningenpakket
-kleding – en voedingsgeld
-het verschil van de vakantiegelden over de dienstjaren 2017 en 2018
De regering heeft een loonronde aan de ambtenarij toegezegd met de bedoeling deze in januari te doen plaatsvinden. “Wij van CLO hebben geen bezwaar hiertegen, maar willen dit met u bespreken. Het is namelijk belangrijk onder uw aandacht te brengen dat wij nog het pad van gelijkheidsbeginsel bewandelen, waarbij de gemiddelde 111% aan de onderwijsgevenden nog niet Is bereikt,” haalt de CLO aan.
Tijdens de vergadering van woensdag 18 november heeft de CLO met de regering afgesproken “dat het salaris is het loon + de twk. Dit is de wens van de CLO, tegen de achtergrond van het feit dat we al jaren mee leven.”
“Ook zijn er tal van landsdienaren in dienst, sommigen met een beschikking anderen weer niet welke geen salaris ontvangen. Wij doen een beroep op u om uiterlijk aan het eind van dit jaar een oplossing te brengen in deze kwestie zodat de mensen hun salaris kunnen ontvangen. Het zijn Surinamers die zeer blij zijn met het werk die ze hebben kunnen krijgen om zodoende hun kroost te verzorgen; echter worden ze gestraft door de regering die ze als burgers van dit land gekozen hebben n.l. geen salaris, geen medische voorzieningen en vooralsnog geen zekerheid voor behoud van hun baan. President, op u doen wij een dringend beroep de mogelijkheid te bekijken aan deze mensen een voorschot op het salaris toe te kennen nog voor kerst,” aldus CLO-voorzitter Hooghart.

BEKIJK OOK
Sabakuproject grote beerput, Santokhi moet ingrijpen!