fbpx

CLO: Voordracht Swamipersad niet correct, regering wordt misleid

GFC NIEUWS- De voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), Ronald Hooghart, zegt in een brief aan president Chandrikapersad Santokhi dat de regering wordt misleid.
Het Collectief van CLO-lidbonden onder leiding van Michael Miskin heeft een voordracht gedaan voor de raad van toezicht van het SZF. Miskin heeft als secretaris-generaal van de CLO, zijn collega Glenn Swamipersad (CLO-penningmeester), voorgedragen voor een functie binnen de SZF-raad.
“Het wettig bestuur van de CLO heeft onder ogen een schrijven d.d. 17 augustus 2020 waarin onder valse verwijzingen wordt aangegeven de heer Swamipersad G. te benoemen in de Raad van Bestuur SZF. Het wettig bestuur van de CLO wenst hierbij duidelijk te maken dat deze opstelling niet correct is en dat de regering om te tuin wordt geleidt,” schrijft voorzitter Hooghart aan de president.
“De heren zijn zich goed bewust van hun gedrag en proberen zo de regering in diskrediet te brengen. Wij informeren u dat het bestuur van de CLO kan bestaan uit maximaal 15 leden en minimaal 5 leden en het wettig bestuur zit binnen het minimale. In het schrijven van het “Collectief’ wordt aangegeven dat zij over meer bonden beschikken. Aan u geven we aan dat deze benadering hun niet het recht geven dit soort handelingen te plegen. U merkt ook dat hun brief niet staat onder het brievenhoofd van de CLO, overigens merken wij ook op dat de heer M. Miskin brieven ondertekent als te zijn Secretaris-Generaal van CL.O. dat is hij formeel in geen geval,” benadrukt Hooghart.
De CLO-voorzitter vervolgt: “ De voordracht ten aanzien van dhr. Swamipersad G. richting SZF is aan uw regering gedaan in strikt contrast tegen de goede orde. Door aan dit te voldoen voorstel zonder de CLO te horen, is er een poging ondernomen om de orde tussen regering en vakbeweging te verstoren; hetgeen nooit de bedoeling kan zijn van een democratisch gekozen regiem.”

BEKIJK OOK
NPS: onderwaardering bijdrage Inheemsen en Javanen