CLO in open brief aan regering en DNA: Miskin misleidt de totale samenleving

GFC NIEUWSREDACTIE- Miskin is bezig de totale samenleving te misleiden, in het bijzonder de landsdienaren evenals de arbeidersklasse.

Dit zegt de voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) in Suriname, Roald Hooghart, in een open brief aan president Chandrikapersad Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk en de voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee.

Hooghart meent dat Miskin bezig is de totale samenleving te misleiden.

Lees meer hieronder:

“voor alle duidelijkheid wordt hierbij aangegeven dat hij geen liefde heeft voor de arbeidersklasse dan wel ze gebruiken in zijn voordeel en zijn zucht naar money.

Zie maar de relatie met de mens Ronald die hij z’n broer noemde.

In deze relatie heeft hij meer gekregen dan hij zelf kon vermoeden.

Beschuldigingen naar broer Hoogie dat hij zijn baby Mike altijd maar voortrok waren aan de orde van de dag, ook in een centrale raad zijn deze beschuldigingen geuit.

Wat we nu merken is dat Miskin er alles aan doet om de regering haar gang te laten gaan.

De afspraken en overeenkomsten waar hijzelf aan de basis heeft gestaan, laat hij achterwege; gewoon omdat de regering deze niet wil uitvoeren en probeert dus met allerlei juridische spitsvondigheden de zaken te determineren.

Hij geeft aan dat uitgaande van het z.g. sociaal akkoord 85% verhoging is gevraagd.

Natuurlijk maakt dat getal de mensen blij en dat weet hij uit ervaring terwijl hij beter weet dan iedereen dat de ambtenaren vanaf juli 2020 naar juni 2021 ,de landsdienaren met meer dan 150.000.000 SRD benadeeld zijn.

In het kader van het gelijkheid beginsel hebben de ambtenaren slechts 25% van de 111% in dat kader ontvangen. Die berekeningen heeft hij zelf gemaakt.

Eenvoudig simpel rechtlijnig bekeken, ligt er een verschil van 86% tussen beide.

Hij weet heel goed dat het verschil in geld dubbel zoveel wordt hetgeen natuurlijk ook gaat tellen voor je pensioen grondslag en dat weet deze verrader beter  dan die regering en de minister van financiën vooraan. Moet ik de CLO laten voor deze Redi moesoes, die slechts aan zichzelf en hun families denken.

Jullie meelopers daar in dat collectief de tijd van huilen ligt niet ver meer.

Intussen blijkt dat Miskin zijn invloed aanwendt, zodanig dat de regering de achterstand in het loon van de ambtenaren niet hoeft in te lopen.

De regering moet volgens overeenkomsten en gemaakte afspraken het loon van de ambtenaren vanaf juli 2020 aanpassen met” DE TERUGWERKENDE KRACHT” die 25% van het loon is, tevens moet dat loon met nog eens 25% worden aangepast uitgaande van het “Principe Gelijkheidsbeginsel”.

Overigens moet de regering ook nog de vakantie gelden EN ANDERE INKOMENS rondom deze verhogingen inlopen.

Deze bedragen bij elkaar opgeteld lopen boven de 150 miljoen SRD dat is nu wat de regering van u HEEFT AFGEHOUDEN EN BLIJFT AFHOUDEN en daar is de ondersteuning van de groep Miskin Swamipersad en de andere Redi moesoes mede schuldig aan.

Miskin weet dat als geen ander maar het interesseert hem niet wat met anderen gebeurt als hij maar financieel beter van wordt.

Intussen wordt een ander scenario beïnvloed namelijk de richting naar inflatie correctie met 85%. Dit betekent een grotere benadeling van de ambtenaren groep, hetwelk hier enigszins cijfermatig uitgebeeld wordt.

We beginnen bij richting aanpassing van het salaris op basis van het Principiële gelijkheidsbeginsel.

In dit kader kiezen we voor het salaris niveau van 4.000 SRD.

Tot en met juni 2020 was het salaris van een ambtenaar 4.000 SRD en kreeg daarop als terugwerkende kracht 25% erbij dus 1.000 SRD samen 5.000 SRD.

Volgens de overeenkomst moest hierop nog eens per 1 juli 25% bijkomen en dus moest de ambtenaar een salaris van 6.250 SRD krijgen; echter is de regering de afspraken nog niet nagekomen maar het salaris teruggebracht naar 4.000 en intussen moeten we dealen met verhogingen op alle fronten. Nu worden we geconfronteerd met de beïnvloeding richting 85%.

Gaat u na: de regering heeft u al onterecht 50% onthouden en Miskin beïnvloed 85% dus rechtlijnig bekeken kom je er bekaaid vanaf.

Uitgaande van de basis met name de 111% gegeven aan de strategische groep dan zijn die op 100+111= 211%.

De ambtenaren hebben 100+25=125% en is de terugwerkende kracht ze onthouden; dus blijven we op een verschil van 86%.

In elk geval wordt het gat nog groter uitgaande van het loon. De strategische landsdienaar van 4.000 SRD is gegaan naar 8.444 SRD terwijl de ander teruggebracht is, een vorm van APARTHEIDSPOLITIEK.

De ambtenaar met 4.000 SRD is al met 2.250 SRD benadeeld, bv als we die 85% optellen bij de 211% wordt dat 296%.
Tellen we die 85% op bij die 125% dat is dan 210% zie het verschil nu in SRD.

Die 85 % op die 4.000 SRD is 3.400 SRD erbij dus samen 7.400 SRD.

Die 85 % op de 6.250 SRD nl het loon waar de ambtenaren per juli 2020 recht op hebben dan zou het loon op dit stuk 11.562 SRD zijn.

Kijk maar naar het verschil.

Als we nagaan dat een landsdienaar uit de andere groep een salaris van 4.000 SRD had, is dat met de 111% 8.440 SRD geworden met de 85% opgeteld wordt dat plus 7.174 SRD samen wordt dat 16.614 SRD en de Redi moesoes maar ondersteuning geven aan Miskin en Swamipersad om de regering te helpen de arbeidersklasse totaal kapot te maken zodat ze de macht kunnen consolideren.

Intussen blijkt ook een zekere Grep overal op te komen; blijkbaar ter ondersteuning van de totstandkoming van de VAKBEWEGING VHP.

Maar wanneer de bestelde traangas verspreid zal worden en onze families slachtoffers worden, zullen we de rekening naar deze Redi moesoes sturen.

Ook is het goed te onderstrepen dat we met z’n allen de prijs in de winkel betalen. Wij kennen geen VHP en NPS prijs.

Ronald Hooghart
Voorzitter CLO

Overige berichten