CLO en regering praten woensdag verder over loonsverhoging ambtenaren

GFC NIEUWSREDACTIE- De Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO) is op 25 maart in onderhandeling geweest met de regering ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst waarbij in het kader van het gelijkheidsbeginsel, namelijk dat de TWK dat sedert juli 2020 is stopgezet moet worden geplakt aan het salaris salaris en daarop de 25%.

“Wij zijn al een tijdje bezig met de regering om te komen tot het onderhavige. Echter merken wij op dat de regering blijkbaar door de houding van het collectief van Michael Miskin zich daardoor gesterkt voelt en zich van haar slechte zijde laat zien naar de burgerij toe, door handelingen te plegen die tot verdere verarming naar de burgerij leidt,” CLO-voorzitter Ronald Hooghart aan.

De CLO heeft de regering die intussen in conclaaf is met het IMF reeds een paar keer aangegeven dat het de CLO is die onderhandelt en niet de IMF, aangezien het duidelijk is dat in het patroon van IMF er een loonronde van 25% staat aangegeven.

“Wij van CLO onderhandelen niet over het patroon van 25% loonronde dat bij IMF is aangegeven. Wij praten en zijn overeengekomen met de regering: toepassing van het gelijkheidsbeginsel zoals dat bij de andere groep is voorgedaan inhoudende het inpassen van de TWK aan het salaris en tegelijk optopping van 25%.”

Hooghart: “Het patroon dat binnen de IMF-onderhandeling is aangegeven, ligt ons niet. Wij zijn van oordeel dat invulling gegeven moet worden aan de overeenkomst die bereikt is geworden en dat de regering nu meer dan ooit de wenselijkheden van de landsdienaren moet nakomen zoals verhoging van de verschillende toelagen waaronder kleding – en vervoerstoelage, districts – en huishuurtoelage, Covid-toelage, voedingstoelage, daggelden, op tijd uitbetalen van overwerk.”

Intussen wordt met de regering gesproken over de aanpassing van de premie bij het SZF dat momenteel 4% inhouding van de landsdienaren en 5% van de staat is naar 6% van van de landsdienaren en 9% van de staat waardoor het fonds een inkomen heeft van 15% hetgeen internationaal goed ligt.

De regering en de CLO gaan woensdag weer aan tafel. Uitgaande van de resultaten besluit de CLO na de stille week de landsdienaren op te roepen om ze te informeren over de stand van zaken.

Maandsalaris vanaf SRD 6000,- Vacatures beschikbaar voor administratieve krachten, gezondheidmasseuses en salesrepresentatives. Klik HIER voor meer informatie…..

Overige berichten