fbpx

Redan draagt hamer Nationale Ziekenhuis Raad over aan Mathoera

GFC NIEUWSREDACTIE- Op 10 maart heeft directeur Claudia Redan van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo het voorzitterschap van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) overgedragen aan Dayashankar Mathoera, algemeen directeur van het ‘s Lands Hospitaal.

Marica-Redan nam in 2018 het roer over van Manodj Hindori, de toenmalige algemeen directeur van het Sint Vincentius Ziekenhuis.

Realisaties

De financiering van de ziekenhuiszorg is vanaf het instellen van de NZR een heikel punt geweest. Opeenvolgende ziekenhuisraden hebben met name in moeilijke tijden intensief onderhandeld over de financiering van de zorg.

Redan die bij haar aantreden als voorzitter van de NZR reeds 20 jaren verbonden was aan het AZP, heeft al heel vroeg in haar carrière vele complexe vraagstukken helpen oplossen en een belangrijke bijdrage geleverd aan het verder vorm geven van de raad.

Tot de totstandkoming van de overeenkomsten tussen Survam en SZF 2021 – 2022 is slechts een haar vele realisaties. Vanuit haar ervaring en unieke leiderschap heeft zij steeds weer kunnen bijdragen aan oplossingsmodellen voor gerezen problemen en heeft zij NZR nationaal als op internationaal niveau waardig uitgedragen.

Het streven is altijd geweest om te komen tot kostendekkende tarieven voor de zorg, die steeds geavanceerder (en duurder) wordt. Helaas is de overbrugging van het verschil tussen de kosten en de vergoeding nog heel erg groot, hetgeen gevolgen heeft voor de continuïteit van de dienstverlening. De nieuwe voorzitter van de NZR zal ook het voortouw nemen bij de financiering van de zorg.

OOK INTERESSANT
Tweedaags werkbezoek TCT-minister aan Frans-Guyana

Nieuwe uitdagingen

De braindrain die nu plaatsvindt vanwege de financiële crisis in Suriname biedt sombere vooruitzichten. De besprekingen over de interventies om deze exodus een halt toe te roepen of tenminste te vertragen, worden ook overgedragen aan de nieuwe voorzitter. Gezien de eerdergenoemde problemen is efficiëntie en herprofilering een steeds terugkerende issue. De ziekenhuizen zijn ondanks of juist vanwege de vele problemen van schaarste gedwongen om beter met elkaar samen te werken hetgeen tot (grote) veranderingen in het ziekenhuislandschap zal moeten leiden.

Covid-pandemie

In 2020 werd de wereld opgeschrikt door de covid-pandemie. Ook Suriname is niet bespaard gebleven. Als voorzitter van de NZR heeft mevrouw Redan een uitzonderlijke leidinggevende rol gehad. In haar hoedanigheid als voorzitter van de NZR was zij ook lid van het Outbreak Management Team. Zij heeft vanuit die positie binnen de NZR steeds aangestuurd op het aanpassen van de opvangcapaciteit naar de voorspelde behoefte, wat intensieve samenwerking tussen ziekenhuizen betekende.