fbpx

CLAD-onderzoek besteding Covid-19-uitgaven vorige regering

GFC NIEUWS- Recent zijn er stukken opgedoken, waarin uitgaven van de vorige regering in verband met Covid-19 in Suriname worden weergegeven.
Intussen zijn diverse stukken door de presidentiele commissie Oneigenlijk Gebruik Publieke Goederen onder het vergrootglas geplaatst. De commissie heeft de stukken op rechtmatigheid en doelmatigheid getoetst en heeft advies uitgebracht aan president Chandrikapersad Santokhi.
Dinsdag werd bekend dat de minister van Financiën, Armand Achaibersing, de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) heeft ingeschakeld om onderzoek te doen naar de bestedingen uit het Covid-19-fonds van SRD 400 miljoen dat door de vorige regering was ingesteld.
Op 18 september zal de regering het parlement verder informeren over deze zaak. “We gaan de cijfers presenteren waar wij nu als land staan en u kunt zelf de conclusie trekken hoeveel gelden zijn besteed aan Covid-19-bestrijding. We gaan ook de uitgaven presenteren die gedaan zijn uit het Covid-19-fonds. We zoeken her en der naar administratie en we zien al wat er gebeurd is,” aldus Santokhi.

BEKIJK OOK
Officiële ingebruikname praktijklokalen op STS Nickerie