Circa 57.000 controleren hun persoonsgegevens

GFC NIEUWS- In aanloop naar de verkiezingen van mei 2020, is het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) bezig met het actualiseren van het kiezersregister oftewel de kiezersadministratie.

Tijdens de Voorlopige Ter inzage legging van de kiezerslijsten (VTIL) in de periode 30 augustus tot en met 30 september, hebben circa 57.000 kiesgerechtigden hun persoonsgegevens gecontroleerd op de Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s), de mobiele locaties en via de CBB website, zegt Michael Kromodimedjo, hoofd van de afdeling ICT van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) en coördinator van de werkgroep Kiezerslijsten.

Volgens Kromodimedjo hebben het gros, ruim 42.000 kiesgerechtigden, zich op de BVB’s aangemeld. De mobiele locaties werden aangedaan door ongeveer 7500 personen en op de website hebben zich 6500 mensen aangemeld.

“Ruim veertien procent van het kiezersvolk heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om de persoonsgegevens in deze fase te controleren. Uit dit aantal is 7600 first time voters en 7200 second time voters”.

In een voorgaand persbericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken werd abusievelijk aangegeven dat 55% van het kiezersvolk uit first & second time voters bestaat. BiZa wil hierbij aangeven dat uit de tellingen per 10 oktober 2019 blijkt dat deze groep 25% van het kiezersvolk uitmaakt.

Kromodimedjo concludeert ook dat tijdens de VTIL het aantal verzoeken tot mutaties vrij minimaal is. “We hebben rond de 300 verhuizingen en ongeveer 200 andere mutaties, zoals verbetering van de naam en aanpassing van de burgerlijke staat. Tijdens de VTIL hebben 438 vrouwen aangegeven dat ze met hun gehuwde naam willen voorkomen op de kiezerslijst.”

Kromodimedjo wil de burgers op het hart drukken om er altijd op toe te zien dat de informatie zoals is vastgelegd bij het CBB of de BvB’s correct is. “Neem elke gelegenheid te baat om uw gegevens te controleren”.

De wettelijke ter inzagelegging van de kiezerslijsten zoals verplicht gesteld in de Kiesregeling, zal plaatsvinden in de tweede week van februari 2020.

“De voorbereidingen worden nu al getroffen. We zijn bezig met het vaststellen van de locaties en logistiek voor het pendelen van dorp naar dorp. Maar definitieve afspraken zullen nog gemaakt worden met stakeholders, zoals de commissariaten”, aldus Kromodimedjo.