fbpx
Circa 31.000 personen controleren persoonsgegevens

GFC NIEUWS- De Wettelijke Ter Inzagelegging (TIL) van de kiezerslijsten is al twee weken in volle gang.

Alle stemgerechtigden kunnen tot en met 14 maart nagaan of ze voorkomen op de kiezerslijst en of alle persoonsgegevens juist zijn.

De werkgroep Kiezerslijsten beschikt nog niet over alle cijfers van personen die de gegevens tot nu toe zijn gaan controleren, maar uit de verwerkte digitale data van de afgelopen dagen is het aantal gesteld op circa 31.000 personen, zegt Michaël Kromodimedjo, coördinator van de werkgroep Kiezerslijsten.

Uit dat aantal hebben ongeveer 11.000 personen, niet aangegeven of hun persoonsgegevens correct of incorrect zijn.

Kromodimedjo geeft verder aan dat de TIL een vlot verloop kent in vergelijking met de voorlopige Ter Inzage Legging (VTIL). “Er zijn tot dusver geen noemenswaardige probleemgevallen binnengekomen en we zitten nu onder de vijfhonderd verzoekschriften.”

Het overgrote deel van de verzoekschriften gaat over adres- of huisnummerwijzigingen. De verzoekschriften moeten binnen vijf dagen vanaf de dag der opmaak met het besluit van de minister vervat in een beschikking teruggestuurd worden naar de burger.

De coördinator verwacht wel dat tot 14 maart zij nog wat verzoekschriften binnen zullen krijgen. Volgens hem wordt nu wel flink gebruik gemaakt van de gelegenheid om verhuizingen in orde te maken. Hij hoopt dat bij deze TIL, de 30% wordt overschreden. Bij elk verkiezingsjaar hebben steeds weer 30% van de kiesgerechtigden hun persoonsgegevens gecontroleerd tijdens de ter inzagelegging van de kiezerslijsten.

Na afloop van de TIL zal een week of twee in acht worden genomen voor de administratieve afhandeling van de verschillende mutaties vanuit de verschillende bureaus. Ook dient er rekening te worden gehouden met eventuele hoger beroepsgevallen, indien de minister negatief heeft geantwoord op een verzoek.

Hierna zal samen met de werkgroep Legger nagegaan worden of er nog verschuivingen gaan komen bij het aantal kiezers per stembureau. Als dat is afgerond zal de werkgroep oproepingskaarten overgaan tot het uitprinten van de oproepingskaarten.

Personen die tot en met 25 mei achttien jaar worden of ouder zijn, de Surinaamse nationaliteit bezitten en staan ingeschreven op een Bureau voor Burgerzaken (BvB) in Suriname, kunnen tot en met 14 maart op verschillende locaties terecht voor de controle van hun persoonsgegevens op alle BvB’s, districtscommissariaten en verschillende andere locaties in stad en district.

Meer nieuws

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.

6 nieuwe coronabesmettingen

GFC NIEUWS- Het afgelopen etmaal zijn 6 personen positief getest op Covid-19 en 2 genezen. Het aantal actieve gevallen is 22.

ANRS en politie Latour houden verkeerscontroles

GFC NIEUWS- De afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) heeft samen met andere wetsdienaren van het politiebureau Latour op 17 november een gezamenlijke verkeerscontrole gehouden.

“Adhin mag naar huis”

GFC NIEUWS- “Laat het recht zegevieren. Adhin mag naar huis!” Dit deelde NDP-topper Melvin Bouva zojuist op social media.