fbpx

CIOB wil verbetering levensconditie en bestaanszekerheid bewoners Brokopondo

Op zaterdag 4 jul zal te Brokopondo de proclamatie plaatsvinden van de Stichting Centrum voor Integrale Ontwikkeling Brokopondo(CIOB).

Zij heeft als missie: “Het ingang zetten of versnellen van het maatschappelijk proces dat leidt tot verbetering in en vooruitgang van levenscondities en bestaanszekerheid van de bewoners van Brokopondo”.

Het district Brokopondo werd in 1958 door de Surinaamse overheid ingesteld door de herindeling van wat voorheen district Suriname heette.

In Brokopondo werd het stuwmeer voor het verkrijgen van hydro-energie ten behoeve van de aluminium fabriek van de ALCOA/SURALCO te Paranam geprojecteerd en aangelegd.

Enkele duizenden bewoners van het gebied, in het bijzonder van de stam der Saramaccaners werden ontheemd en moesten hun eeuwenoude leefgebied verlaten als gevolg van de aanleg van dit meer.

Zij kregen hiervoor een armzalige en soms zelfs helemaal geen compensatie. Van de langdurige en uitgebreide economische activiteiten, zoals de hout en goud exploitatie hebben zij verhoudingsgewijs ook amper profijt.

Ruim 55 jaar na het instellen van dit district vindt CIOB het moment aangebroken om het tij te keren.

Zij wenst dat de bewoners en de economische potentie van hun leef- en woongebied tot hun recht komen en een merkbare vooruitgang in en verbetering van de bestaansvoorwaarden voor de bewoners van Brokopondo tot stand brengen.

Bij deze proclamatie zal CIOB haar identiteit, haar motivatie en haar voorgenomen activiteiten aan het grote publiek in het algemeen, maar in het bijzonder aan haar eerstelijnsdoelgroep uiteenzetten.

Naar meer berichten...