fbpx

CI Suriname voorstander ‘green-grey’ constructies bij dijkenbouw

In de afgelopen jaren is de kwetsbaarheid voor klimaatverandering steeds groter geworden.

Ook in Suriname heeft de stijging van 10-15 cm van de zeespiegel voor veel overstromingen gezorgd voornamelijk te Weg naar Zee, delen van Paramaribo Noord, Commewijne en Coronie. Dit mede door de herhaaldelijke dambreuken in gebieden vooral, waar mangroves als natuurlijk zeewering ontbreken.

In vergelijking met andere landen in de regio, is Suriname zeer kwetsbaar voor zeespiegelstijging als het gaat om de impact ervan op de bevolking. 1 meter zeespiegelstijging in 2100 betekent verzilting, erosie van de kust, overstromingen, sterkere rukwinden, minder regenval, langdurige droogte, meer ziektes en negatieve invloed op de landbouw en voedselzekerheid.

Met name voor de bewoners te Weg naar Zee zijn de risico’s van overstromingen een directe bedreiging voor hun levensonderhoud met name hun agrarische activiteiten. Weg naar Zee is een van de meest bedreigde gebieden door de speciale kustdynamiek in dat gebied, dat verergerd is door het verwijderen van de mangroves die voor natuurlijke kustbescherming zorgden.

In Suriname zullen we zelf de keuze moeten maken hoe om te gaan met de natuur, onze mangroves, en hoe onszelf te beschermen tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging

Innovatieve technologieën in nauwe samenwerking tussen overheid en onderzoeksinstituten zijn een aanrader om duurzame projecten te ontwikkelen die geen negatieve consequentie hebben op toekomstige generaties.

BEKIJK OOK
Wegomlegging donderdag omgeving Onafhankelijkheidsplein vanwege Jaarrede president

Met betrekking tot kustbescherming gebruikte men wereldwijd, tot voor kort, conventionele technische maatregelen voor het beheer van de meeste overstromingsrisicogebieden. Deze, zeer kostbare maatregelen, worden soms aangeduid als “hard” engineering of “grijze” (gray or grey) infrastructuur.

Nu blijkt dat het concept van “op de natuur gebaseerde oplossingen”, “de aanpassing van de ecosystem based”, “eco-DRR” of “groene infrastructuur” zich ontpopt als een goed alternatief voor, of aanvulling op de traditionele ‘grijze’ benaderingen (alleen harde dijken voor de kust).

Deze ‘natuur-gebaseerde’ oplossingen maken gebruik van natuurlijke processen en ecosysteemdiensten voor functionele doeleinden, zoals dalende overstromingsrisico of verbetering van de waterkwaliteit.

Deze interventies kunnen volledig “groen” (dat wil zeggen bestaande uit alleen ecosysteemelementen) of “hybride” (dat wil zeggen een combinatie van ecosysteemelementen en harde engineering benaderingen).

CI Suriname heeft Emily Corwin, deskundige op het gebied van ‘green-gray’ infrastructuur, bereid gevonden in de week van 24 – 29 maart, een aantal presentaties te geven over deze innovatieve en effectieve alternatieven, en hoe Suriname erop in zou kunnen spelen.

Deze aanpak is vooral in het belang van het behoud van de natuurlijke zeewering, zoals de mangroves. Zij kan daarbij inzicht helpen geven in de constructie van complexe (dijk-) ontwerpen en het plannen van projecten, die ondersteuning geven aan strategische project implementatie