fbpx

Christelijke waarden en normen helpen grondslag ABOP vormgeven

De beelden van licht en donker, het scheppingsverhaal en de verrijzenis geven Gods overwinning van de chaos, van Zijn licht op de duisternis weer.

Christelijke waarden en normen helpen de grondslag van de Algemene Bevrijdings-en Ontwikkelingspartij partij (ABOP) vormgeven.

De ABOP is een Bevrijdings-en Ontwikkelingspartij, omdat elke Surinamer de kans moet hebben om door persoonlijke ontplooiing, uit financiële en mentale armoede te raken.

Het is een streven van de ABOP om een oprechte samenleving te bouwen, waar elk mens, ongeacht de kaarten die hij of zij bij de geboorte toegedeeld heeft gekregen, in staat is vooruit te komen, te groeien en welvarend te worden.

In deze is het de taak van de overheid om de juiste voorwaarden te scheppen zodat iedereen in staat is de Surinaamse droom te verwezenlijken. De overheid moet kansen in de samenleving creëren, waardoor de middenklasse in Suriname kan groeien.

OOK INTERESSANT
Studiegroep Aanpassing Kiesregeling beveelt gemengd systeem aan

Toegang tot goede medische voorzieningen, moet als menselijk recht voor eenieder in Suriname optimaal gegarandeerd zijn. De beschikbaarheid van goed betaalde banen in de particuliere sector en van kwalitatieve educatie mogelijkheden ziet de ABOP als noodzakelijke vereisten om Suriname rijk en welvarend te maken.

Wij hopen dat elk Surinamer tijdens Pasen de offers van Christus en vooral de apostelen herdenkt. Laten we elkaar, ook in de verscheidenheid, respecteren en waarderen.

De ABOP wenst u gezegende Paasdagen toe.