Chinese seniorenburgers mogelijk opgelicht

Drie seniorenburgers van Chinese afkomst deden aangifte van oplichting bij de politie. Volgens de afzonderlijke verklaringen van de vrouwen zijn ze in de omgeving van de Centrale Markt benaderd door een vrouw, eveneens van Chinese afkomst. Deze vrouw hield hen voor huiselijke problemen te hebben. De seniorenburgers hadden een open oor voor de vrouw, waarna zij geïntroduceerd zijn bij een tweede en vervolgens een derde vrouw met hetzelfde verhaal over hun privéleven.

De derde Chinese vrouw bij wie de benadeelden werden gebracht, vertelde de seniorenburgers dat zij huiselijke problemen hebben die kunnen leiden tot de dood van een naaste familielid. Om dat te voorkomen, moesten de senioren alle waardevolle goederen, zoals geld afstaan aan de drie vrouwen voor rituele handelingen.

De senioren verklaarden verder dat zij gevolg hebben gegeven aan hetgeen ze werd voorgehouden. Eén van de benadeelden gaf aan dat na de rituele handeling haar geld en sieraden door de drie vrouwen in een tas is gezet. Daarna werd de tas aan haar overhandigd, waarbij aan haar gezegd is dat zij pas op 18 juli in de tas mocht kijken.

Thuis aangekomen, vond zij het verhaal en de gepleegde handelingen van de drie vrouwen ongeloofwaardig en besloot toch om in de tas te kijken. Zij ontdekte dat haar geld en sieraden niet in de tas waren. Ze trof een pakje rijst, twee flessen water en twee pakjes beschuitjes in de tas aan.

Deze benadeelde deed op donderdag 5 juli aangifte bij de politie van het ressort Centrum, die deze zaak heeft overgedragen aan de afdeling Fraude. De twee andere benadeelden deden op maandag 9 juli de afdeling Fraude aan voor het doen van aangifte.

De oplichters opereren in de omgeving van de Centrale Markt. De verdachten zijn nog niet in beeld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

De politie doet wederom een beroep op de gemeenschap niet in verhalen van anderen te geloven, die hen grote geldbedragen en andere waardevolle goederen vragen af te staan om hen zogenaamd een gunst te bewijzen.(GFC)