fbpx

Charter vrachtvlucht voor export agrarische producten

GFC NIEUWS- Vanwege de COVID-19 pandemie heeft de regering van Suriname besloten enkele maatregelen te treffen.
Eén van deze maatregelen betreft het sluiten van ons luchtruim tot nader order. Deze overigens begrijpelijke maatregel, heeft voor het personenverkeer als voor de export van vooral agrarische producten, waaronder groenten en fruit, gevolgen. De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten, VEAPS, en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben de handen in elkaar geslagen en zijn er verschillende oplossingsmodellen aangedragen.
Een deel van de agrarische producten kan worden afgezet tijdens de verkoopacties geïnitieerd door het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij. De nationale carrier, Surinam Airways, is bereid gevonden om op dinsdag 28 april een cargo chartervlucht uit te voeren, zodat de VEAPS de landbouwproducten kan exporteren.
De voorbereiding voor de export met eerdergenoemde vrachtvlucht, geschiedt in overleg met het ministerie van LVV en de exporteurs. De Dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen, het National Plan Protection Organization, heeft de verantwoordelijkheid voor de verplichte fytosanitaire inspectie van de ladingen van de te exporteren groenten en fruit. De planning van de inspectie voor de komende export is gestart.
Daarnaast is het voor de terug-tracering van de producten, welke geëxporteerd zullen worden, belangrijk, dat de dienst weet van welke landbouwers deze afkomstig zijn. Daarom is de dienst ook bezig bij deze export samen met andere afdelingen van het ministerie de verificatie te plegen van de herkomst van de te exporteren groenten en fruit.
De producten moeten afkomstig zijn van velden van gecertificeerde agrariërs en die dus hun producten telen volgens de GAP-richtlijnen. Hierna zullen al de exportproducten worden onderworpen aan een fytosanitaire inspectie, voor het verkrijgen van het verplicht gestelde fytosanitair certificaat.
Het ministerie van LVV is ingenomen met het feit dat de VEAPS in staat wordt gesteld hun producten te exporteren. LVV zal daarom alles in het werk stellen om de diensten te verlenen, zodat de export vlot verloopt. In deze tijd van de COVID-19 pandemie is gezonde voeding van eminent belang. Wij stellen wel als eis dat eerst in de lokale behoefte moet worden voorzien, alvorens men over gaat tot export. Ook moeten de eisen die worden gesteld voor de exportproducten ook gelden voor die van de lokale markt.
LVV blijft ook in deze periode garant staan voor de voedselzekerheid en voedselveiligheid, geeft minister Rabin Parmessar aan.

BEKIJK OOK
Resilient School Feeding Program verbetert infrastructuur drie schoolkeukens in Suriname