Ceremoniële contractondertekening tussen OWT&C en Dalian

Tijdens een officiële ceremonie op het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) zijn 2 commerciële contracten ondertekend.

Deze ondertekening vond plaats op donderdag 17 januari en wel tussen OWT&C en Dalian (CDIG).

Het gaat om de projecten: Suriname National Infrastructure Projects, Phase II (Dalian V) en Suriname Integrated Coastal and Riverbed Protection Project (Dalian Coastal Protection).

Minister Patrick Pengel heeft tijdens de ceremonie aangegeven dat het ministerie middels deze ondertekening, invulling geeft aan de voorgenomen doelstellingen opgenomen in het Ontwikkelingsplan (O.P.) 2017-2021.

In de periode 2010 tot heden zijn verschillende infrastructurele projecten geïnitieerd en uitgevoerd door het ministerie van OWT&C, namens de overheid.

De minister geeft verder aan dat nog meer geïnvesteerd zal worden in onze infrastructuur om de overige doelstellingen in het O.P. te realiseren, in onder andere de agrarische-, bosbouw-, mijnbouw- en de toerismesector. Hiervoor is zonder meer noodzakelijk dat een volwaardige infrastructurele ondersteuning aanwezig is.

In het Dalian V-project zijn wegen en aanverwante ontwatering infrastructurele werken in woongebieden en districten opgenomen.

In dit project zal de strekking van de Martin Luther King ‘Highway’ tussen de Latourweg en het Toutluifautkanaal worden aangepakt. Deze zal gaan naar 4 rijstroken, met bijbehorende rotondes en soortgelijke verkeersafwikkelingsvoorzieningen.

Daarnaast is ook de reconstructie van de Parabrug naar twee rijstroken meegenomen en de rehabilitatie van diverse asfaltwegen in Paramaribo, Wanica en Brokopondo.

Met het Dalian Coastal Protection Project wil het ministerie oeververdedigingen bouwen in verschillende gebieden, ter bescherming van de oevers die door invloeden van zeewater en erosie worden aangetast.

De structurele kustbescherming te Weg naar Zee zal ter hand worden genomen, alsook de oever nabij de markt van het district Nickerie en te Paradise aan de oever van de Nickerie rivier.

Bij Weg naar Zee gaat het om de strekking tussen het crematieoord en de Brantimakka-sluis, over een lengte van ongeveer 8 km. Bij de markt van Nickerie is de bedreigde oever ongeveer 400 meter lang, terwijl dit bij Paradise 1 kilometer is.

De aanvang van de uitvoering van beide projecten hangt af van de totstandkoming en ondertekening van de financiële contracten. Het ministerie en CDIG hopen dat dit voor eind 2019 een feit zal zijn.

Overige berichten