fbpx

Cerebrale Parese minst bekende en begrepen aandoening in Suriname

GFC NIEUWS- De Faculteit der Medische Wetenschappen heeft de Wereld Parese dag gevierd middels bewustwordings- en sportactiviteiten.

Op 5 oktober werd deze dag in Nickerie gevierd en zondag in Paramaribo. Het doel hiervan was om de bewustwording over Cerebrale Parese te verhogen en het bewegen te stimuleren door middel van sport- en spel voor kinderen met een motorische beperking.

Minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken heeft de kinderen mogen toespreken en bemoedigen.

De faculteit is voornemens om ook de bewustwording onder trainers van specifieke sporten te verhogen, zodat er mogelijkheden gecreëerd worden om mensen met een motorische beperking op reguliere basis sport aan te bieden.

Op deze manier wil zij een sportieve leefstijl mogelijk maken voor eenieder binnen de maatschappij.

Cerebrale Parese is de meest voorkomende motorische aandoening bij kinderen, maar ook een van de minst bekende en begrepen aandoening, omdat de doelgroep vaak uit het zicht blijft en vaak zonder opties zit, meldt de faculteit.

Omdat deze aandoening onvoldoende erkend wordt in Suriname wenst zij de verdiende aandacht te geven.

BEKIJK OOK
Instituut voor Beeld en Geluid en Nationaal Archief Suriname bestendigen samenwerking

Minister Gopal is de mening toegedaan dat kinderen met een beperking evenveel recht hebben op sport en recreatie als alle andere doelgroepen. Dat staat immers ook opgenomen in artikel 30 van het VN-verdrag inzake de Rechten van de mensen met een beperking.

Vanuit het ministerie wordt er daarom altijd ondersteuning gegeven aan initiatieven rakende de doelgroep.

De bewindsvrouw is geïnformeerd over de sport behoefte van mensen met een beperking en zal er gezamenlijk aandacht aan besteden. Zij heeft een oproep gedaan aan alle sportbonden en clubs om trainers te motiveren en interesseren om aangepaste trainingen te verzorgen om de doelgroep te kunnen accommoderen.

De Wereld Cerebrale Parese dag is voor de derde keer gevierd. De doelgroep en de familie hebben deelgenomen aan verschillende takken van sport zoals dansen, voetbal, boccia, volleybal, badminton, tennis, basketbal, zwemmen, judo en racerunning.