Centrale markt steeds klantvriendelijker

“De Centrale Markt van Suriname is de grootste handelsplaats in Suriname en telt ongeveer 3000 marktventers, waarvan 90 procent uit vrouwen met gezinnen bestaat ”, zegt John Lecton, marktmeester bij de Centrale Markt van Suriname.

Sinds kort beschikt de markt over wifi mogelijkheden. Deze dienst is mede mogelijk gemaakt door de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Kort geleden plaatste SPSB een ATM-machine in de markt. De bedoeling van het plaatsen van wifi is, om de diensten van SPSB uit te breiden. “Het streven is dat consumenten binnenkort kunnen swipen bij de markventers”, verteld de marktmeester.

Lecton ziet een volledig reparatie van de markt tegemoet. Hij geeft aan nog steeds bezig te zijn met reparatiewerkzaamheden. De markt loop momenteel niet zo vaak meer onderwater, sinds de herinrichting van de dr. Sophie Redmondstraat. “De markt heeft een heel grote onderhoudsachterstand, maar wij doen ons best om deze in te halen”, aldus Lecton. Samen met werkers van Openbaar Groen, gedetineerden en de Brandweer worden dagelijks en op kwartaalbasis schoonmaakbeurten gedaan. Momenteel zijn gedetineerden bezig de vloer te metselen en te egaliseren. Zij beginnen 16 mei met het bouwen van nieuwe standjes. Ook units zijn geplaatst om diensten van de overheid onder de markt te accommoderen. De marktmeester ondervindt wat stagnaties met deze diensten en biedt zijn verontschuldiging aan de bevolking voor het te lang wachten. Hij verzekert de samenleving dat hij zijn beste beentje zal voortzetten om dit doel te realiseren.

Verder wil Lecton met toestemming van de president een plan uitvoeren. Dit plan omvat het opkopen van groenten uit het district Saramacca, deze doorverkopen aan de marktventers met een adviesprijs, zodat de consument goedkoper inkoopt. “Zoals wij weten is Saramacca een landbouwdistrict en meer dan 70 % aan groeten komt uit dit district”, vervolgt Lecton.

Hij wil samen met het Ministerie van landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) en het districtscommissariaat van Saramacca kijken hoe zij de groenteteelt een “boost” kunnen geven. Ook wordt bekeken om groenten te exporteren naar het buitenland.

De bedoeling van dit alles is dat LVV zijn plaats gaat innemen als landbouw ministerie en tegelijkertijd invulling geeft aan het sociaal contract van de president.

Overige berichten