Centrale Bank optimistisch over economische perspectieven

De economie van Suriname begeeft zich wederom op een groeipad, terwijl prijsstabiliteit is teruggekeerd.

Voorts wordt de economische groei op middellang termijn geprojecteerd tussen 2 en 3 procent. Deze groei zal worden gedreven door de primaire sectoren en de industriesector wat op termijn andere economische sectoren ten gunste zal komen.

Vooral de mijnbouwsector biedt gunstige perspectieven vanwege uitbreidingen in de goudsector, alsook een mogelijke olievondst.

De inflatie daalt vanwege afgenomen wisselkoersvolatiliteit. De internationale reserves bereikten in april 2019 het hoogste niveau sinds 2015. Vermeldenswaard is dat in 2008 de internationale reserves voor het eerst in de historie van Surinaamse de grens van US$ 600 miljoen had gepasseerd.

Gegeven de geschetste economische ontwikkelingen en vooruitzichten voor de Surinaamse economie zijn er gunstige perspectieven dat de Centrale Bank middels de verdere opbouw van de internationale reserves en het actief managen van liquiditeiten in de economie, wisselkoers- en prijsstabiliteit kan garanderen. Voorts juicht de Bank het voornemen van de Regering toe om stapsgewijs te komen tot fiscale consolidatie. De Bank zal in dit kader een adviserende rol blijven vervullen.

Zoals bekend is vanwege de stagnatie van de geldtransporten de cash US-dollar koers onder druk komen te staan. De Centrale Bank verwacht de hervatting van geldtransporten binnen niet al te lange tijd, waarna de normalisatie van de koersen kan gedijen.

Overige berichten