Census unit LVV geïnstalleerd

GFC NIEUWS- Een agrarische telling zal worden gehouden voor het vergaren van de nodige data om gericht beleid erop te kunnen formuleren.
Woensdag heeft op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), de installatie plaatsgevonden van de Census Unit van LVV.
Minister Rabin Parmessar gaf bij deze installatie aan dat statistieken van eminent belang zijn voor het formuleren en uitvoeren van beleid. Wij moeten weten wat op het veld gebeurt, waar en welke activiteiten er plaatsvinden alvorens wij beleid kunnen opstellen en uitvoeren. Overigens, meten is weten.
De FAO raadt aan om 1 keer in de 10 jaar een agrarische telling te houden. De laatste telling vond plaats in 2008. Parmessar hield de LVV census unit voor dat het hebben van up-to-date statistieken een vereiste moet gaan worden.
Het is een streven om door middel van een grote investering op zowel technisch alsook personeelsgebied een agrarische database op te zetten, die op elk moment toegankelijk moet zijn en moet voorzien in de meest recente informatie. Alle ressorten moeten hieraan hun bijdrage leveren, kortom data verzameling moet gaan behoren tot een dagtaak.
De uitvoering van de telling vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de afdeling Agrarische Data Management van het ministerie van LVV, in samenwerking met het ABS. Teneinde toezicht te houden op de uitvoering en de noodzakelijke beslissingen, is er een Steering Committee ingesteld
. Daar de agrarische telling een wettelijke basis nodig heeft is er door het ministerie van LVV een concept ontwerpwet met memorie van toelichting verzonden naar de Raad van Ministers voor goedkeuring. Deze ontwerpwet is echter nog niet in behandeling genomen.
Parmessar zal zicht sterk maken om deze wet behandeld te krijgen in het parlement. Hij sprak na de installatie de hoop uit dat de telling naar wens verloopt en wenste de unit veel succes toe. “Het is een groep met genoeg ervaring en ik verwacht daarom dus ook goede resultaten”, zei de bewindsman.
De LVV census unit wordt bemenst door: censusleider Sheila Aldjah, plaatsvervangend census eider Sunita Bipat, financiële verantwoordelijke Raymon Nojodimedjo, Lily Wongsowinangoen belast met dataprocessing, censusleider Methodologie en Analyse Gerald Tjon a San, verantwoordelijke veldoperaties Chander Khesarie en Rudi Martodimedjo hoofd Veld Coördinatie.

Overige berichten