fbpx

CELOS werkt aan evacuatie – en ontruimingsplan

Tijdens de jaarlijks terugkerende CELOS Safety week heeft het CELOS – personeel in de week van 10-14 juli trainingen gevolgd ter bevordering van de veiligheid op de werkvloer. Dit jaar werd een van de trainingen verzorgd door het Surinaams Rode kruis. In deze ging het om een training waarbij de bedrijfshulpverleners kennis en vaardigheden werden bijgebracht om preventief te werken.

De mogelijke schade bij calamiteiten kan worden voorkomen of beperkt met de kennis die de BHV-ers hebben opgedaan. De werknemers leren hoe een kwetsbaarheid- en capaciteitsonderzoek gepland, uitgevoerd en geëvalueerd moet worden.

Tijdens en na de CELOS Safetyweek 2017 zijn de bedrijfshulpverleners in verschillende sessies nagegaan welke risico’s en gevaren er zijn op de werkplek en wat potentieel kan zorgen dat er materiële of menselijke schade ontstaat bij eventuele calamiteiten of bepaalde natuurverschijnselen (rampen).

OOK INTERESSANT
Ingaande vandaag geen middagpoli en weekenddiensten RGD-artsen

De bedoeling is dan dat deze risico’s en gevaren waar mogelijk verminderd of weggenomen worden en dat vooral de capaciteiten om te kunnen handelen voor, tijdens of na een ramp of calamiteit vergroot wordt.

De BHV-ers hebben onder begeleiding van het Surinaams Rode kruis een Vulnerability and capacity assessment rapport opgesteld. Afgelopen vrijdag vond de overhandiging plaats aan de directeur van CELOS.

In dit plan zijn onder andere de risico’s en gevaren opgenomen, met aanbevelingen en een ontruimingsplan welke opgezet en geïmplementeerd zal worden voor CELOS ter bevordering van de veiligheid.

Foto: Directeur CELOS, mw. Demon (Links) ontvangt het “Vulnerability and capacity assessment CELOS” rapport van mw. Pungtai (CELOS BHV-er). Humprey Blinker (SRK) en mw. Mahadew (CELOS BHV-er) kijken toe.

(GFC)