CELAC gaat decennium van hernieuwde hoop in

GFC NIEUWS- Mexico is de nieuwe voorzitter van de CELAC.

De CELAC-installatievergadering vond op 8 januari plaats te Mexico City.

De vergadering is bijgewoond door vertegenwoordigers van meer dan 30 lidlanden en kan als succesvol bestempeld worden.

Uit de verschillende toespraken is naar voren gekomen dat de eenheid en samenwerking binnen CELAC in dit nieuwe decennium moet voortgaan op basis van solidariteit en coöperatie.

Het door de nieuwe CELAC-voorzitter voorgestelde, 14-punten-tellende werkplan, is goedgekeurd en heeft de volledige toezegging tot ondersteuning gehad.

Het plan bevat onder meer samenwerking op de gebieden van toerisme, milieu en mitigatie van de effecten van klimaatverandering, handel, connectiviteit, corruptiebestrijding, wetenschap, innovatie, capaciteitsversterking en multilaterale coöperatie.

Minister Yldiz Pollack – Beighle heeft in haar toespraak sterk de nadruk gelegd op de facetten van onder andere eenheid, solidariteit, samenwerking onder de leden omdat een dergelijke houding slechts kan bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de regio en haar burgers.

Suriname heeft voorts benadrukt dat de Latijns Amerikaanse en Carïbische Regio een zone van vrede moet blijven en daaraan zal elk lid van deze gemeenschap een bijdrage dienen te leveren.

De inaugurele vergadering van de CELAC heeft in 2010 in Mexico plaatsgevonden. Het voorzitterschap van Mexico wordt daarom als historisch bestempeld om de organisatie in dit nieuwe decennium te revitaliseren.

De president van Mexico heeft in zijn toespraak onder andere benadrukt dat de integratie van de Latijns-Amerikaanse en Caribische Regio een belangrijke opgave is en dat eenheid, dialoog en solidariteit belangrijke aspecten zijn daarbij. Het voorgaande met inachtneming van de fundamentele principes van soevereiniteit en de niet inmenging en non- interventie in interne aangelegenheden van Staten.

Voorts zijn in de marge van deze ministeriële CELAC-vergadering bilaterale gesprekken gevoerd door de minister van Buitenlandse Zaken van Suriname met de respectieve ministers van Buitenlandse Zaken van Argentinië, Cuba en Peru.

Bekijk ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> Afslanksysteem Constantin werkt het beste volgens Amerikaans wetenschappelijk onderzoek

Meer nieuws

Overleg op hoog niveau in Lawagebied

GFC NIEUWS- Granman Ipomadi Pelenapin, zijn traditionele leiders en de leiders van de Wayana aan de Franse kant van de Lawarivier hebben besloten dat door…

DSB weer open na goed onderhoud met CBvS

GFC NIEUWS- De directie van De Surinaamsche Bank heeft vanmorgen in een breedvoerig onderhoud met de Governor van De Centrale Bank van Suriname (CBvS) goede…

Dienstverlening SZF niet gestopt

GFC NIEUWS- De adviezen en maatregelen omtrent COVID-19 van de Surinaamse autoriteiten nopen de Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) verantwoordelijkheid te nemen in het niet verder…

Petitie tegen nieuwe Valutawet

GFC NIEUWS- Twee bezorgde burgers, Alven Roosveld en Patrick Robles de Medina, hebben het initiatief genomen voor een online-petitie tegen de nieuwe Valutawet, want ook…