fbpx

CBvS waarschuwt voor illegale valutahandel en koersopdrijving

GFC NIEUWSREDACTIE- De Centrale Bank van Suriname (de Bank) constateert dat op de valutamarkt en bij de verhandeling van goederen en diensten de wisselkoersen omhoog worden gestuwd door onverantwoorde partijen in de samenleving.

Ten overvloede wordt de gemeenschap erop geattendeerd dat ingevolge de vigerende wet- en regelgeving de Bank de wisselkoersen noteert en publiceert die zijn vastgesteld op basis van de macro-economische fundamenten.

Bovendien, zijn de Bank, de algemene banken en de wisselkantoren de enige bevoegde financiële intermediairs op de valutamarkt.

Overige instellingen, ondernemingen of individuen hebben geenszins de bevoegdheid om handel te drijven in vreemde valuta of eigendunkelijk wisselkoersen vast te stellen bij de verhandeling van in vreemde valuta geprijsde goederen en diensten.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Alleenstaande moeder steelt voedsel om dochter die lijdt aan anorexia te voeden

Benadrukt wordt dat thans wettelijk geheel geen sprake is van het vrijlaten van de wisselkoers van de Centrale Bank.

Individuen en bedrijven die vraag uitoefenen naar vreemde valuta tegen hogere koersen dan die van de Centrale Bank handelen in strijd met de huidige wet- en regelgeving.

BEKIJK OOK
Leerkracht Sanatan Dharmschool onder psychische behandeling vanwege seksueel molest en rancune op de werkvloer

De onlangs afgekondigde wijziging van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 biedt de Bank en eenieder in de gemeenschap de mogelijkheid een klacht te deponeren bij de politionele en justitiële autoriteiten tegen degenen die bedrijfsmatig vreemde valuta verhandelen zonder een vergunning van de Bank en nota bene afwijkende wisselkoersen hanteren.

De Bank zal niet schromen de handhaving van desbetreffende wettelijke bepalingen ter hand te nemen bij constateringen en meldingen van illegale valutahandel en koersopdrijving.

Alleen door handhaving van wet- en regelgeving en de getroffen en voorgenomen herstelmaatregelen, kan orde en rust op de valutamarkt alsmede stabilisering van de wisselkoersen gegarandeerd worden.

De Bank rekent dan ook op de onverkorte medewerking en ondersteuning van de gemeenschap om geen onnodige vraag uit te oefenen naar vreemde valuta, haar valutatransacties slechts bij de bevoegde financiële instellingen te doen en degenen die zich schuldig maken aan illegale valutahandel en koersopdrijving aan te geven bij de bevoegde autoriteiten.