fbpx

CBvS voert onderhoud met wisselkantoren

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname (CBvS) zal toezien op de naleving van de wet- en regelgeving voor het opereren op de valutamarkt.
Maandag maakte de Bank tijdens haar persconferentie officieel bekend dat het flexibel wisselkoerssysteem, waarbinnen de wisselkoersbepaling door middel van de geheel vrije werking van het vraag- en aanbodmechanisme tot stand kwam, is verlaten en per Resolutie van 15 april 2020 een beheerst-zwevend wisselkoerssysteem is geadopteerd.
Uit hoofde hiervan is de CBvS gestart met een serie gesprekken met relevante stakeholders over de gewijzigde voorwaarden en gedragsregels die van toepassing zijn onder het nieuwe wisselkoersregime.
Dinsdag heeft het eerste onderhoud plaatsgevonden met het bestuur van het cambiowezen in Suriname. De wisselkantoren is onder meer aangezegd de naleving van de uitgevaardigde wet- en regelgeving voor het opereren op de valutamarkt strikt na te leven en de gepubliceerde wisselkoersen van de CBvS onverkort te handhaven.
Bij niet-nakoming hiervan zal de CBvS genoodzaakt zijn consequenties hieraan te verbinden.
De CBvS attendeert eenieder nogmaals erop dat de onder haar toezicht staande deviezenbanken en wisselkantoren de enige erkende en bevoegde instanties zijn, waarmee het bedrijfsleven en het publiek vreemde valuta wisseltransacties mogen verrichten.

BEKIJK OOK
Vermiste 18-jarige tiener terecht