CBvS: speculaties stuwen koers verder omhoog

De ontwikkelingen die zich de afgelopen dagen manifesteren op de valutamarkt, worden voornamelijk gedreven door speculatie. De snelle koersstijging vindt volstrekt geen rechtvaardiging in de huidige economische fundamenten. Tot die bevindingen kwam een overlegorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de algemene banken, de vereniging van cambiohouders dat hedenmiddag door de president van de Centrale Bank is geïnitieerd.

Tijdens het eerste overleg zijn reële knelpunten van de valutamarkt en het marktgedrag aangehaald en hebben de participanten zich gecommitteerd aan effectief aandragen van oplossingen.

Het overlegorgaan (het platform) zal twee keren per maand bij elkaar komen om knelpunten te bespreken en vervolgens alle middelen die haar participanten ten dienste staan aan te wenden om rust en orde op de valutamarkt te bevorderen. Tot die middelen behoren onder meer verruiming van het aanbod van deviezen, beheersing van de vraag, bestrijding van illegaliteit en verantwoord marktgedrag.

Een belangrijke conclusie van het overleg van gistermiddag is dat rust op de valutamarkt slechts mogelijk is door eensgezind optreden en ondersteuning van alle actoren in de verschillende sectoren, branches en lagen van onze gemeenschap. Alle aanwezigen zegden de Centrale Bank hun volledige ondersteuning toe in haar streven om rust te brengen in het valutaverkeer. Zij zouden onmiddellijk terugkoppelen naar hun leden om in landsbelang duidelijke afspraken te maken ten aanzien van het marktgedrag.

De Centrale Bank van Suriname wenst te benadrukken dat er geen reden voor paniek is en roept daarom de gemeenschap op om jacht op deviezen na te laten. Als de gemeenschap blijft jagen en elke SRD in vreemde valuta zou willen omzetten dan zal de koers uiteindelijk wel op hol slaan en zal niemand van de schade die dan ontstaat bespaard blijven.(GFC)

Overige berichten