CBvS: Ringfencing vreemde valuta kasreservemiddelen voltooid

GFC NIEUWS- Vrijdag is de laatste tranche van de aanwezige vreemde valuta kasreservemiddelen van de banken bij de Centrale Bank van Suriname ge-ringfenced.
Dit markeert het einde van een intensief traject, waarbij kasreservemiddelen zijn overgebracht naar de zgn. ‘ringfenced’ rekeningen, wat betekent dat deze rekeningen gezamenlijk worden beheerd door de CBvS en de banken, meldt de CBvS in een bericht.
Met de uitvoering van het Ringfence Plan was belast het Strategic Investment Committee (SIC), dat wordt voorgezeten door de Bank. Het SIC bestaat verder uit twee vertegenwoordigers van de Surinaamse Bankiersvereniging. Nu de uitvoering van het Ringfence Plan is voltooid, zal het SIC verder belast zijn met het prudent beheer van de vreemde valuta kasreservemiddelen van de banken.
Het ringfence-traject kon gelet op de omvang van de te beleggen middelen en de gestelde eisen niet in 1 keer uitgevoerd worden.
De ringfencing is door de Bank op een professionele en betrouwbare wijze uitgevoerd. De Bank zegt de Surinaamse Bankiersvereniging dank voor haar constructieve opstelling in deze alsmede het Strategic Investment Committee.
Tevens zet de Bank zich in om de herschikking van de termijndeposito’s van de banken op korte termijn af te ronden. Het voltooien van de ringfencing van de vreemde valuta kasreservemiddelen is een grote stap voorwaarts naar herstel van vertrouwen in het Surinaams bankwezen, meldt de CBvS.

Overige berichten