fbpx

CBvS open voor samenwerking met andere Centrale Banken

GFC NIEUWS- Governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zegt dat de bank openstaat voor verdere samenwerking met andere Centrale Banken.
Dit kwam naar voren tijdens een bezoek van ambassadeur Ponz Cantó van de “European Union to Guyana, for Suriname with responsibility for Aruba Bonaire, Curaçao, Saba, St. Barthélemy, St Eustatius and St-Maarten” aan governor Roemer. De ambassadeur was vergezeld van zijn Deputy Head of Delegation, Evelina Melbarzde.
In een gemoedelijke sfeer werd tijdens dit onderhoud van gedachten gewisseld over wat de Europese Unie (EU) voor ons land kan doen. De ambassadeur heeft de intentie om Suriname zichtbaarder te maken binnen de EU en omgekeerd dat de EU zichtbaarder wordt in Suriname.
De focus moet niet alleen op het traditionele gericht zijn namelijk het financieel aspect, maar kan ook betrekking hebben op het vergroten van de handel en communicatie tussen Suriname en de EU. Frankrijk en Nederland zijn reeds landen waar Suriname goede relaties mee heeft.
Benadrukt wordt dat er nog 25 andere EU-landen zijn, waar gekeken kan worden hoe bijvoorbeeld technische assistentie dan wel andere vormen van ondersteuning aan Suriname kan worden geboden.
De ambassadeur doet de toezegging dat initiatieven die ondernomen zullen worden door de EU ook onder de aandacht van de CBvS zullen worden gebracht.

BEKIJK OOK
Praktijklokalen Jeugdcorrectiecentrum overgedragen aan Justitie