CBvS hekelt uitlekken interne communicatie over situatie SPSB

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) deelt in een persbericht mee aan de samenleving dat de Stichting Surinaamse Postspaarbank (SPSB) een onder haar toezicht staande kredietinstelling is, die onderworpen is aan de werking van de Wet Toezicht Kredietwezen 2011.

Hiermede wenst de Centrale Bank van Suriname het publiek te informeren dat deze bank in conformiteit van onze toezicht eisen opereert, echter betreurt zij het vrijkomen van mogelijke interne communicatie, die deze bank kunnen schaden.

De Centrale Bank van Suriname is reeds in overleg met de directie over deze kwestie en zal te allen tijde haar taken als toezichthouder uitoefenen.

De Centrale Bank van Suriname geeft de samenleving de geruststelling dat zij haar taken conform de wet Toezicht Kredietwezen steeds zal uitoefenen, met name het toezicht op de financiële instellingen.

De continuïteit van de SPSB bank is niet in het geding en de Centrale Bank zal in nauw overleg met de directie blijven om deze kwestie tot een goed eind te brengen.

Overige berichten