fbpx

CBvS en Surinaamse Bankiersvereniging ondersteunen economie als gevolg van COVID-19

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft in samenwerking met de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) een “COVID-19 Financieel Crisisteam” ingesteld.
De CBvS en de Surinaamse Bankiersvereniging hebben de volgende maatregelen getroffen om de effecten van de COVID-19 crisis enigszins op te kunnen vangen.
Verstrekken van kredietfaciliteiten in SRD tegen 7,5% rente voor de private sector
Banken zullen in staat gesteld worden om nieuwe kortlopende kredieten te verstrekken aan bedrijven en instellingen in de private sector en aan particulieren die getroffen worden door de COVID-19 crisis. De speciale rente die hiervoor wordt gerekend is 7,5% per jaar hetgeen significant lager ligt dan de huidige marktrente.
De overige voorwaarden voor de kredieten die in deze faciliteit worden verstrekt is conform het kredietbeleid van de commerciële banken.
De commerciële banken worden door de CBvS in staat gesteld om de speciale kredieten te verstrekken door eenmalig en tijdelijk de SRD-kasreserveverplichting te verlagen met 7,5% (van 35% naar 27,5%) voor de banken. Als gevolg hiervan treedt er liquiditeitsverruiming op voor de commerciële banken en neemt de kredietruimte toe.
De liquiditeitsverruiming heeft als strikte doelbepaling het verschaffen van liquiditeit en kredietverlening aan kredietwaardige aanvragers ter verlichting van de effecten van de COVID-19 crisis.
Vanwege het kortlopend en specifiek karakter van deze maatregel verwacht de CBvS dat de extra liquiditeiten geen verstoring van de economie vanuit monetair oogpunt teweeg zullen brengen. Deze maatregel leidt er juist toe dat bedrijven samen met hun huisbank de crisis beter kunnen weerstaan.
Bedrijven kunnen contact opnemen met hun huisbank om informatie in te winnen hoe zij in aanmerking kunnen komen voor de COVID-19 faciliteit.
Tijdelijk aangepast bankentoezicht door de CBvS
De CBvS biedt de commerciële banken de mogelijkheid om uitstel van betaling te verlenen voor 3 tot 6 maanden aan bedrijven, instellingen en particulieren die getroffen worden door de negatieve effecten van de COVID-19 crisis. Per instelling zullen indien noodzakelijk, specifieke maatregelen worden genomen gericht op tijdelijke verlichting van de solvabiliteits- en liquiditeitseisen maar wel een aanscherping van de governance.
In de gevallen waar per instelling tijdelijk afgeweken is van de algemeen geldende richtlijnen zullen extra acties en rapportageverplichtingen worden opgelegd. Het bankentoezicht is en blijft gericht op de stabiliteit van de financiële instellingen en het financiële systeem.

BEKIJK OOK
Dode en gewonde bij verkeersongeval