CBvS: commerciële banken mogen niet eenzijdig vreemde valuta omzetten in SRD

GFC NIEUWS- Berichten hebben de Centrale Bank van Suriname (CBvS) bereikt dat enkele commerciële banken geen vreemde valuta verstrekken aan rekeninghouders die over een vreemde valutarekening beschikken.
De CBvS wenst de samenleving te informeren dat deze handeling door de commerciële banken verboden is.
Rekeninghouders moeten en kunnen te allen tijde terecht bij hun bank voor de opname van hun vreemde valuta tegoeden.
Het al dan niet omzetten van vreemde valuta van cliënten in SRD moet in overleg met de cliënt gebeuren. Van deze regel kan niet eenzijdig worden afgeweken door de commerciële banken.
Aan de samenleving wordt gevraagd om bij klachten de CBvS te informeren op het e-mailadres [email protected]

Overige berichten