CBvS betreurt suggestieve berichtgeving over betalingen uit COVID- Noodfonds

GFC NIEUWSREDACTIE- De Centrale Bank van Suriname (CBvS) betreurt de suggestieve berichtgeving die de afgelopen dagen op sociale mediasites verschenen zijn, als zou de leiding van de Bank hebben meegewerkt aan onterechte handelingen betreffende betalingen uit het COVID-19 noodfonds.

Met nadruk wenst de Bank te verklaren dat alle betaalopdrachten, eerst getoetst worden aan bepaalde criteria en pas daarna conform de bestaande werkwijze en procedures worden uitgevoerd. De gehanteerde werkwijze is ook toegepast bij de betalingen uit het COVID-19 Noodfonds.

Deze werkwijze van betaalopdrachten middels e-mails is reeds enkele jaren van toepassing en wordt nog steeds gehanteerd vanwege de veelheid aan betaalopdrachten door het ministerie van Financiën.

Bij de elektronische betaalopdrachten wordt de minister van Financiën altijd gekopieerd en indien mocht blijken dat een functionaris een onrechtmatige opdracht heeft gegeven aan de Centrale Bank dan is het zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid om daartoe in te grijpen.

Het is dan ook jammer dat via allerlei suggestieve berichten de Bank nodeloos in een kwaad daglicht geplaatst wordt, aldus de Bank.