fbpx

CBB onderzoekt onbestelde oproepingskaarten

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) verricht landelijk veldonderzoek naar het juiste adres van burgers die hun oproepingskaarten niet in ontvangst hebben genomen, bij de vorige verkiezingen.

Deze kaarten worden geclassificeerd als onbestelde oproepingskaarten. Het onderzoek wordt verricht door de werkgroep Kiezerslijsten, die erop toeziet dat de burgeradministratie actueel is.

Tijdens het veldonderzoek gaan ambtenaren van het CBB naar de aangegeven adressen om na te gaan of de kiesgerechtigden daar te vinden zijn of als ze elders wonen.

Belang verhuizing

De veldonderzoeken in het district Nickerie zijn pas afgerond en de gegevens worden nu verwerkt. Na elke verkiezing wordt het saldo van oproepingskaarten die niet in ontvangst zijn genomen, teruggestuurd naar de werkgroep. In aanloop naar de volgende verkiezingen worden de adressen van de kaarthouders gecontroleerd om na te gaan of deze juist zijn. “Belangrijk is dat wij de persoon vinden”, zegt Michael Kromodimedjo, coördinator van de Werkgroep Kiezerslijsten.

Een van de redenen waarom kiesgerechtigden hun oproepingskaart niet in ontvangst nemen, is dat zij bij de distributie van de oproepingskaarten niet op het aangegeven adres te vinden zijn.

De coördinator benadrukt dat het daarom belangrijk is dat burgers hun adreswijzigingen registreren bij de respectieve bureaus voor burgerzaken. Dat kan door zich uit te schrijven uit het bureau van het ressort waar de burger heeft gewoond en zich in te schrijven op het bureau waar de burger naartoe is verhuisd.

De verhuizing is niet alleen belangrijk voor de ontvangst van de oproepingskaart, maar ook om verschillende andere redenen. Een daarvan is het maken van beleid. “Stel dat de overheid een dienst wil opzetten in een bepaalde buurt; Op papier kan staan dat het aantal mensen x is, terwijl een deel ervan is verhuisd en dat niet heeft aangegeven. De informatie is dan niet correct. Als de overheid je niet kan vinden, kan de overheid jou niet helpen.”

BEKIJK OOK
Man aangehouden voor bedreiging zus met de dood en vernieling van haar auto

Met de resultaten van de veldonderzoeken worden de burger- en de kiezersadministratie geactualiseerd. De werkgroep is vorig jaar gestart met de veldonderzoeken. District Wanica wordt vanwege de grote strekking van het gebied nog een keer aangedaan. De onbestelde oproepingskaarten van Paramaribo worden dit jaar nog onderzocht.

Ter inzage legging

Verschillende momenten zullen worden ingebouwd waarbij kiezers de juistheid van hun gegevens kunnen controleren. De meest bekende zijn de voorlopige en de wettelijke ter inzage legging van de kiezerslijsten.

De ter inzage legging zal bij deze verkiezingen een beetje anders zijn dan de voorgaande. “We gaan werken met tablets en zelf naar de kiezers toegaan, in plaats van ergens te wachten tot ze naar ons toe komen. Er zullen ook vaste locaties zijn waar de burgers terechtkunnen voor de controle van hun gegevens. Op deze manier hopen we meer kiezers te bereiken dan de voorgaande jaren.”

De voorbereidingen voor de voorlopige ter inzage legging zijn in volle gang. De werkgroep is pas klaar als de kiezerslijst is afgesloten en de gevallen die op de aanvullende kiezerslijst moeten worden verwerkt, reeds zijn afgehandeld. Hierna kan de groep zich focussen op het produceren van de kiezerslijsten oftewel de stembureaulijsten voor de stembureaus.