fbpx

CBB actualiseert kiezersregister

Vanwege de komende algemene, vrije- en geheime verkiezingen in 2020 is het hebben van een goede kiezerslijst van eminent belang.

Michael Kromodimedjo, coördinator van de werkgroep Kiezerslijsten, zegt dat er voor het jaar 2020 ruim 390.000 kiezers zijn. Het aantal personen dat sinds de laatste verkiezingen van mei 2015 achttien jaar is geworden, is ruim 45.000.

De verkiezingswerkgroep Kiezerslijsten van het ministerie van Binnenlandse Zaken moet zorg dragen voor een betrouwbare kiezersadministratie en het richtig bijhouden van het kiezersregister. Vanuit deze werkgroep worden er uit de Centrale Burgeradministratie de officiële kiezerslijsten geproduceerd.

Volgens Kromodimedjo moet het bevolkingsregister eerst in orde zijn voordat begonnen wordt met het kiezersregister. Artikel 13 van de kiezersregeling zegt dat vanwege de minister aan wie de zorg van Binnenlandse Zaken is opgedragen, er een kiezersregister wordt bijgewerkt.

De tot het bevolkingsregister behorende persoonskaarten kunnen, voor zover zij op de kiezers betrekking hebben, als kiezersregister worden aangemerkt. “Hierin worden opgenomen de kiesgerechtigde personen.

BEKIJK OOK
Gordon Mac Donald 'Mackoe' op vrije voeten

Kiesgerechtigden zijn burgers die tenminste 18 jaar oud zijn op de dag der stemming, de Surinaamse nationaliteit bezitten en ingezetenen zijn”.

Een van de activiteiten die in het kader van de kiezerslijsten wordt voorbereid is de ter inzagelegging (TIL) van de voorlopige kiezerslijsten voor personen vanaf 16 jaar. Dit stelt kiesgerechtigden in staat om over een langere periode de eigen persoonsgegevens persoonlijk te verifiëren op de voorlopige kiezerslijst en zo nodig te laten verbeteren of aan te laten vullen voordat de kiezerslijsten officieel worden afgesloten.

Voor de TIL zijn er 2 perioden. De eerste, de voorlopige TIL, is gepland voor Augustus en September 2018, zegt de coördinator.