Carla Lugart: Alleen BEP kan ontwikkelingsachterstand binnenland inhalen

GFC NIEUWS- De politieke partij Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) is op het ogenblik de enige politieke partij in Suriname die de ontwikkelingsachterstand in het binnenland kan inhalen, zegt Carla Lugart, aspirant kandidaat (DNA) voor de komende algemene geheime en vrije verkiezingen van 25 mei.
Zij is door de structuren in Boven Suriname voorgedragen om in Sipaliwini een gooi te doen naar een van de vier beschikbare zetels in dat district.
Lugart heeft een hechte relatie van 33 jaar met de BEP. ,, Mijn keus is bewust en weloverwogen, ik wil iets betekenen voor mijn mensen, en dat kan het best samen met de partij die zulks ook echt wil en kan”, aldus Lugart.
De aspirant-kandidaat wil zich gaan inzetten voor uiteindelijke oplossing van het grondenrechten vraagstuk, verbetering van het gebrekkige onderwijs, wankele gezondheidszorg en werkloosheid in het binnenland. Ook wil ze iets doen om ondernemerschap in het binnenland te stimuleren.
Lugart is werkzaam op het ministerie van Regionale Ontwikkelingen op de afdeling Financieel Beheer. Vanuit deze positie heeft zij zich kunnen verdiepen op de financiële positie van de kleine ondernemers in het binnenland. Dorpelingen werken heel hard, maar komen niet vooruit vanwege de hoge transportkosten, gebrekkige tot geen hulpmiddelen, en weinig tot geen toegang tot afzetmarkten. Er zijn ook andere oorzaken zoals het ontbreken van genoeg kapitaal.
“De gemeenschappen kunnen zich goed ontwikkelen als ondernemerschap echt voeten in de aarde krijgt in het binnenland, zeker in het Boven Suriname gebied. Er is veel potentie. Ik hoop dat vanuit het parlement een advocaat te zijn voor mijn mensen. Ze moeten ook meer toegang krijgen tot fondsen. We kunnen het en we zullen het doen, samen met de dorpelingen hier aan de rivier en samen met de BEP,” aldus Lugart.
Haar pleidooi voor meer fondsen en mogelijkheden voor de agrarische gemeenschappen in het binnenland past helemaal in de zienswijze van de partij. Een beginsel in de BEP is dat elke Surinamer dezelfde kansen moet krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Dat is, aldus de aspirant kandidaat, niet altijd het geval. Mensen in het binnenland en arme gemeenschappen in de volksbuurten in andere delen van het land worden vaak over het hoofd gezien.
“De BEP is er voor elke Surinamer, maar wij hebben ons als partij eraan gecommitteerd om niemand achter te laten. Regeringen mogen in hun ijver om het land te ontwikkelen, de ontwikkeling van de zwakkeren in de maatschappij niet over het hoofd zien,” zegt ze verder.
Ze vertelt dat de structuren op instructie van de partijleiding alle vergaderingen hebben afgelast, campagneactiviteiten geschrapt en geplande velddiensten ‘on hold’ gezet sinds de overheid een samenscholingsverbod heeft ingeluid in de strijd tegen het Covid-19 (Coronavirus).
Lugart maakt veel gebruik van de mogelijkheden die de sociale media biedt om in contact te blijven met haar achterban. Ze vraagt aan iedereen om gehoor te geven aan de oproep van de overheid en een bijdrage te leveren door de regels na te leven.
Lugart: “Het belangrijkste is nu om thuis te blijven zodat we het virus kunnen stoppen en dat de verkiezingen rustig door kunnen gaan”.

Overige berichten